Begin uw boeking:

End uw boeking:

Zeitraumauswahl

Dezember 2015

Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00

tijd:

Uur
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
Notulen
00
15
30
45
. .
:
. .
:
Laden van beschikbare parkeerplaatsen

Hier vindt u onze algemene voorwaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden

 • Algemene handelsvoorwaarden van SITA Airport IT GmbH (parkeergarage en parkeerterrein PSD BANK DOME)

  Algemene handelsvoorwarden geldig vanaf 29.05.2019

  Het systeem voor boeking van parkeerplaatsen en gebruik van de door SITA Airport IT GmbH aangeboden diensten zijn onderhevig aan de hierna beschreven Algemene handelsvoorwaarden. De op het tijdstip van boeking geldende versie is telkens van toepassing.

  A. Algemene online contractvoorwaarden

  I. Het beschikbaar stellen van het online systeem voor reserveren/boeken houdt geen juridisch bindend aanbod van SITA Airport IT GmbH in, maar enkel een vrijblijvend verzoek aan de klant om ons een offerte tot het afsluiten van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract te doen.

  II. Door het online contractformulier te verzenden, brengt de klant een bindend bod tot afsluiting van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract uit.

  III. De acceptatie van dit aanbod vindt plaats door een bevestiging van SITA Airport IT GmbH, onverwijld na uitbrengen van het bod en controle van de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen door SITA Airport IT GmbH (contractbevestiging).

  IV. Herroepingsbeleid
  De contractbevestiging kan overeenkomstig de volgende aanwijzingen door de klant herroepen worden in het kader van het wettelijke herroepingsrecht, wanneer hij bij het afsluiten van het huurcontract als consument in de zin van § 13 BGB handelde. Consumenten in de zin van § 13 BGB zijn natuurlijke personen die het huurcontract afsluiten voor een doel dat niet binnen hun bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit valt.


  Herroepingsrecht

  U kunt uw verklaring tot overeenkomst binnen twee weken na afsluiting (d.w.z. na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst) intrekken zonder opgave van redenen. Indien de contractuele verklaring binnen een termijn van minder dan twee weken voor de gewenste periode voor huur van de parkeerplaats wordt uitgebracht, dan eindigt de herroepingstermijn uiterlijk op de dag van gebruik van de parkeerplaats met het binnenrijden in de parkeergarage. De termijn begint na ontvangst van deze kennisgeving in tekstvorm, echter niet vóór afsluiting van de overeenkomst en ook niet voordat aan onze informatieplichten is voldaan volgens §§ 312c, 312d lid 1, 312g lid 1, 355 BGB in samenhang met artikel 246a EGBGB. Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping.

  Om uw recht tot intrekking uit te oefenen, moet u met een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst in te trekken. Daarvoor kunt u het volgende modelformulier gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.


                      *****
  Modelformulier voor intrekking

  (Wanneer u de overeenkomst wenst in te trekken, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar ons.)

  Aan
  SITA Airport IT GmbH
  IT Parking
  Parsevalstraße 7a
  40468 Düsseldorf
  Fax: +49 (0)211 55359
  E-mail: info@sita-airport-it.aero

  Hierbij trek ik mij terug / trekken wij ons terug (*) uit de afgesloten overeenkomst over de reservering/huur van een parkeerplaats:
  -
  Besteld op ……….. (Datum invoeren) / voor de periode ………………. (Boekingsperiode invoeren) voor het voertuig met kenteken ………… (kenteken invoeren)
  -
  Naam van de consument(en)
  -
  Adres van de consument(en)
  -
  Handtekening van de consument(en) (enkel bij kennisgeving op papier)
  -
  Datum

  (*) Doorstrepen wat niet past.


                          *****

  De herroeping moet gericht worden aan:

  SITA Airport IT GmbH
  IT Parking
  Parsevalstraße 7a
  DE-40468 Düsseldorf
  Tel: +49 211 421-55100
  Fax: +49 211 55359
  E-mail: info(at)sita-airport-it.aero

  Gevolgen van herroeping

  In geval van een effectieve herroeping moeten beide partijen de ontvangen prestaties en, in voorkomend geval, de verkregen voordelen (bijv. interesten) teruggeven. Indien u ons de ontvangen prestaties en benuttingen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of in slechtere toestand terug kunt geven, dan dient u een vergoeding te betalen. Verplichtingen tot de vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van de herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst ervan.

  Bijzondere aanwijzingen

  Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig wanneer het contract door beide partijen op uw uitdrukkelijke wens volledig vervuld is voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

  Einde van het herroepingsbeleid

  V. Europese Onlinegeschillenbeslechting
  De Europese Commissie heeft een onlinegeschillenbeslechting platform ec.europa.eu/consumers/odr/ opgericht. Het platform is bedoeld voor consumenten om geschillen, ontstaan uit online contracten met bedrijven die in de EU gevestigd zijn, buitengerechtelijk op te lossen.
  SITA Airport IT GmbH niet hoeft deel te nemen aan geschillenregelingen voor een consumenten arbitrage commissie. Wij geven de voorkeur om uw zorgen in een directe uitwisseling met u te verduidelijken en dus niet deel te nemen bij geschillenprocedures. Neem s.v.p. met vragen en problemen direct contact met ons op. 

  B. Algemene stallingsvoorwaarden, Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen, overboeken en annuleren

  De volgende Algemene stallingsvoorwaarden en gebruiksbepalingen gelden voor het online boeken en reserveren van parkeerplaatsen, tenzij in de Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen iets is geregeld dat daarvan afwijkt.

  I. Huurcontract

  1. Met het afsluiten van het parkeerplaatshuurcontract via de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om de huurder in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging voor de stallingsduur (huurtijd) vermeld in de contractbevestiging een parkeerplaats voor gebruik ter beschikking te stellen tegen betaling van de huurprijs (parkeerkosten). Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. Bewaking, toezicht, bewaring en verlening van dekking door de verzekering vallen niet onder het huurcontract. Ook wanneer in de parkeervoorziening personeel aanwezig is of die met optische-elektronische middelen in het oog wordt gehouden (videobewaking), is hiermee geen overname van hoede of aansprakelijkheid verbonden, in het bijzonder niet voor diefstal of beschadiging. Bij videobewaking is de verantwoordelijke autoriteit zoals bedoeld in de wet inzake gegevensbescherming SITA Airport IT GmbH, Parsevalstraße 7a, 40468 Düsseldorf, tel. +49 (0)211/ 421 55001.

  II. Huurprijs / parkeer- en reserveringskosten

  1. De huurprijs (parkeerkosten) wordt bepaald volgens de verblijfstijd tussen het naar binnen en buiten rijden van een voertuig in resp. uit de parkeervoorziening (huurperiode). Indien de online geboekte parkeertijd wordt nageleefd, gelden de in het huurcontract overeengekomen tarieven. Wordt de huurperiode overschreden, dan gelden de in punt V,4 genoemde tarieven. Dit geldt ook bij boeking van eventuele speciale aanbiedingen, wanneer de huurder niet voldoet aan de voorwaarden ervan.

  2. De in het boekingsvenster aangegeven parkeerkosten moeten bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” onmiddellijk betaald worden via een van de aangeboden betaalmiddelen (creditcard, Giropay, iDeal enz.). Een terugbetaling van het parkeergeld is uitgesloten wanneer de klant voor het einde van de huurtermijn vermeld in de contractbevestiging buiten de parkeervoorziening rijdt.
  Bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” heeft de klant een inrijkaart gebruikt om naar binnen te rijden. In dit geval moet het parkeergeld voor verwijdering van het voertuig ter plaatse worden betaald aan de automaten of in de parkeerservicecentrale, op vertoon van de toegangskaart.

  3. Voor reserveringen waaraan kosten verbonden zijn moeten de in het venster voor reservering/boeking aangegeven reserveringskosten onmiddellijk bij boeking/reservering via een van de aangeboden betaalmiddelen betaald worden.

  4. Het terugbetalen van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het geval dat de klant de reservering of parkeerplaats niet gebruikt of niet binnen de reserverings-/huurperiode (punt III) de parkeervoorziening binnen rijdt.

  5. Indien de klant bij vertrek niet in staat is om de parkeerkosten te vereffenen, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om deze kosten via de bij boeking gebruikte creditcard te innen.

  III. Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen: Reserveringsplicht – reserveringstermijn, huur

  1. Met de afsluiting van het reserveringscontract door de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om voor de klant in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging een parkeerplaats vrij te houden met het oog op het afsluiten van een huurcontract volgens sub B. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. SITA Airport IT GmbH houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplaats vrij gedurende 4 uur, gerekend vanaf de in de contractbevestiging genoemde aankomsttijd (reserveringstermijn). Indien binnen de reserveringstermijn geen aankomst in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging plaatsvindt, dan geldt de reservering als niet opgenomen. In dit geval wordt de reservering gewist en heeft SITA Airport IT GmbH het recht om de parkeerplaats aan een andere klant toe te kennen.

  3. Met het binnenrijden in de parkeervoorziening komt tussen SITA Airport IT GmbH en de klant een huurcontract over een parkeerplaats volgens de voorwaarden van sub B tot stand.

  4. De parkeerkosten worden bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” bij het verlaten van de parkeervoorziening aan de uitritterminal bepaald volgens het parkeertarief dat geldt op het tijdstip van aankomst en moeten met de bij de reservering aangegeven creditcard of bankpas voldaan worden. Bij gebruik van een streepjescode voor het binnenrijden kan met eender welke creditcard of bankpas betaald worden. Indien de klant voor het binnenrijden een inrijkaart (parkeerticket) heeft gebruikt, dan moet hij de parkeerkosten vóór vertrek aan de betaalautomaten of op vertoon van de inrijkaart in de parkeerservicecentrale ter plaatse vereffenen.

  IV. Bijzondere voorwaarden voor omboeking / annulering

  1. Omboekingen en wijzigingen achteraf van de reservering zijn in principe mogelijk volgens de onderstaande voorwaarden, waarbij een wissel van de verhurende contractant met de omboeking niet meer kan plaatsvinden:

  1.1 Er kan eenmaal gratis worden omgeboekt. De reserveringskosten worden niet terugbetaald. Omboekingen zijn mogelijk vanaf het tijdstip van ontvangst van de contractbevestiging tot 24 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertijd.

  1.2 Bij omboekingen kan het nieuw gekozen begin van de parkeertijd tot 12 maanden na het oorspronkelijk overeengekomen begin liggen.

  1.3 Omboekingen in een andere tariefzone zijn mogelijk indien het nieuw gekozen parkeerplaatsaanbod dezelfde betalingsoptie (“Vooruitbetaling” of “Betaling bij vertrek”) als de oorspronkelijke boeking heeft.

  1.4 Omboekingen met een verlenging of verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode zijn eveneens mogelijk.
  Bij omboekingen in een duurdere tariefzone of met een verlenging van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt ook het prijsverschil ten opzichte van het oorspronkelijk geboekte parkeerplaatsaanbod berekend. Bij producten met de betalingsoptie "Vooruitbetaling" wordt bij afsluiting van de omboeking het overeenkomstige prijsverschil van uw creditcard afgeschreven. Bij producten met de betalingsoptie “Betaling bij vertrek” betaalt u de parkeerkosten rechtstreeks ter plaatse (de parkeerkosten worden berekend volgens de werkelijke verblijfsduur en de plaatselijk uitgehangen tarieven).
  Bij omboekingen in een gunstigere tariefzone of met een verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt het verschil bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” niet terugbetaald.

  2. Bij producten met betaalwijze 'vooruitbetaling' is een terugbetaling van het parkeergeld voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt enkel mogelijk indien a) de annulering voor het betreffende product niet reeds uitdrukkelijk uitgesloten werd bij de boeking en b) de klant de geboekte parkeerplaats tot 48 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertermijn schriftelijk of via e-mail aan het adres vermeld in paragraaf A punt III annuleert. Het bepalende tijdstip is de ontvangst van de annuleringsverklaring door SITA Airport IT GmbH.
  In het geval van een volgens bovenstaande paragraaf geldige annulering worden administratiekosten van 10 euro incl. omzetbelasting in rekening gebracht; het verschil (parkeergeld verminderd met administratiekosten) wordt aan de klant terugbetaald. De klant heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat er geringere kosten zijn ontstaan voor SITA Airport IT GmbH.
  Verder is een terugbetaling van het parkeergeld, voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt, enkel mogelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen (thans: § 537 BGB).

  3. De bepalingen van punt IV doen geen afbreuk aan het herroepingsrecht, dat blijft gelden volgens de bepalingen van paragraaf A punt III.

  V. Stallingsduur

  1. Het contract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, echter uiterlijk na een parkeerduur van 6 weken, tenzij het contract eerder onmiddellijk werd opgezegd of iets anders uitdrukkelijk overeengekomen is.

  2. Voor de huurperiode is de normale opzegging van het huurcontract uitgesloten. Het huurcontract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, tenzij het eerder onmiddellijk werd opgezegd.

  3. De huurder is verplicht om het gestalde voertuig na afloop van het contract onverwijld te verwijderen uit de parkeervoorziening en openstaande parkeerkosten te betalen. Indien de huurder zijn ontruimingsplicht niet nakomt, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om, na voorafgaand schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn en dreiging van ontruiming, het voertuig van de huurder uit de parkeervoorziening te verwijderen. De huurder draagt de kosten van de ontruiming, bewaring, gebruik en verwijdering, tenzij het nalaten van ontruimen niet zijn verantwoordelijkheid is.

  4. Indien de huurder zijn voertuig na afloop van de huurperiode niet uit de parkeervoorziening verwijdert, is hij voor de tijd tot de verwijdering een bezettingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van de ter plaatse gebruikelijke parkeerkosten. Als ter plaatse gebruikelijk gelden de parkeerkosten die ter plaatse uithangen in de tijd tot verwijdering voor de parkeervoorziening waarin het voertuig staat.

  5. De bezettingsvergoeding moet voor verwijdering van het voertuig worden betaald met creditcard of bankpas. Indien hij dit wenst, ontvangt de klant een bewijs van de geïnde bezettingsvergoeding. Indien de klant een inrijkaart heeft gebruikt om naar binnen te rijden, dan moet de bezettingsvergoeding ter plaatse betaald worden in de parkeerservicecentrale om het voertuig weg te kunnen halen, op vertoon van de inrijkaart.

  6. Elke partij heeft het recht om het contract om belangrijke redenen onmiddellijk op te zeggen. Een belangrijke reden voor SITA Airport IT GmbH doet zich in het bijzonder voor wanneer de huurder ondanks aanmaning opnieuw of verder handelt in strijd met de gebruiksbepalingen volgens sub C, tenzij dit niet zijn verantwoordelijkheid is.

  7. Bij schending van de gebruiksbepalingen volgens sub C of andere storingen van het bezit heeft SITA Airport IT GmbH het recht om op kosten van de huurder het voertuig te laten wegslepen, indien niet meer dan acht uur verstreken zijn tussen het stallen van het voertuig en het verwittigen van het takelbedrijf. SITA Airport IT GmbH heeft voorts het recht om het voertuig bij dringend gevaar uit de parkeervoorziening te verwijderen.

  VI. Aansprakelijkheid van de verhuurder

  1. Tijdens de duur van het huurcontract is SITA Airport IT GmbH enkel aansprakelijk voor schadevergoeding (inclusief niet-contractuele aansprakelijkheid) wanneer de schade volgt uit grove nalatigheid of opzettelijk werd veroorzaakt, of berust op de schending van een wezenlijke contractuele hoofdverplichting of fundamentele verplichting, die de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarbij de huurder erop vertrouwt en kan vertrouwen dat ze wordt vervuld. Tot deze wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen behoren geen nevendiensten zoals shuttle- of bagageservice.

  2. Indien SITA Airport IT GmbH een fundamentele of essentiële contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot de te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract.

  2.1 De aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor financiële verliezen is per schadegeval beperkt tot een bedrag van vijfduizend EURO (5.000,- €) en voor alle schadegevallen onder dit contract tot een bedrag van tienduizend EURO (10.000,- €).

  2.2 Bij een aansprakelijkheid voor materiële schade is de schade beperkt tot een bedrag van hoogstens dertigduizend EURO (30.000,- €).

  2.3 Elke aansprakelijkheid voor de schending van overige verplichtingen is uitgesloten.

  3. Een aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor gevolgschade of onrechtstreekse schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en verlies van besparingen is uitgesloten.

  4. SITA Airport IT GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die alleen aan weersomstandigheden, andere huurders of overige derden toe te rekenen is, en in het bijzonder als gevolg van diefstal of beschadiging aan het voertuig is ontstaan.

  5. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de medewerkers van de partijen, alle bij de uitvoering van dit contract verbonden ondernemingen van de partijen en de medewerkers daarvan.

  6. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien SITA Airport IT GmbH volgens de wet inzake productaansprakelijkheid of andere dwingende wettelijke voorschriften aansprakelijk is en bij letselschade.

  VII. Aansprakelijkheid van de huurder

  De huurder is aansprakelijk voor alle door hemzelf, zijn werknemers, gemachtigden of begeleidende personen opzettelijk veroorzaakte schade aan SITA Airport IT GmbH of derden. Bovendien is hij aansprakelijk voor opzettelijke vervuiling en beschadiging van de parkeervoorziening.

  VIII. Toegangsmiddel

  1. Om de parkeervoorziening binnen of buiten te rijden, moet de huurder het toegangsmiddel vastgelegd bij de boeking (bankpas, creditcard, pincode of streepjescode) gebruiken. Indien dit toegangsmiddel bij het naar binnen rijden zou leiden tot de afgifte van een toegangsticket, moet dit ticket worden ontnomen en geldt dit als bewijs van gebruiksrecht voor de gereserveerde parkeerplaats. Om het parkeergeld te berekenen en betalen, moet het ticket in de automaat worden ingevoerd wanneer het parkeerterrein wordt verlaten.

  2. Voor SITA Airport IT GmbH geldt de betreffende bezitter van het toegangsmiddel als gerechtigd om de gehuurde parkeerplaats te gebruiken. SITA Airport IT GmbH heeft het recht maar niet de plicht om deze legitimatie na te gaan. Wanneer het toegangsmiddel niet wordt aangenomen, moet op de hulpknop van de inritterminal worden gedrukt. Bij het naar buiten rijden moet de huurder het toegangsmiddel of het na betaling uit de automaat ontvangen ticket in de betreffende terminal invoeren. Bij betaling aan het kassierpersoneel moet de huurder dit laten kwiteren; op het betalingsbewijs moeten de naam van de kassier, het betaalde bedrag en de datum genoteerd zijn.

  IX. Toepasselijk recht – Aanwijzing van de bevoegde rechtbank – Vertalingen

  1. Indien de klant/huurder consument is, dan gelden de dwingende bepalingen van het recht van het land waar hij/zij gewoonlijk verblijft.

  2. Buiten het bereik van de voorschriften voor bescherming van de consument geldt het Duitse recht, met uitsluiting van de conflictenregels van het internationaal privaatrecht.

  3. Is de klant/huurder handelaar, dan wordt als bevoegde rechtbank voor elke rechtsvervolging, op welke rechtsgrond ook, het hoofdkantoor van SITA Airport IT GmbH – derhalve Düsseldorf overeengekomen – tenzij een andere rechtbank dwingend volgens de wet wordt voorgeschreven.

  4. In geval van vertaling van deze Algemene handelsvoorwaarden blijft alleen de Duitse versie juridisch bindend.

  C. Gebruiksbepalingen

  1. Het voertuig kan enkel tijdens de ter plaatse uitgehangen of op andere wijze bekendgemaakte openingstijden gestald en afgehaald worden.

  2. De huurder heeft het recht om in de parkeervoorziening personenauto's zonder aanhangers te parkeren (voertuigen). Motorfietsen mogen enkel geparkeerd worden wanneer dit door een overeenkomstig bord uitdrukkelijk toegestaan is. Campers morgen alleen worden geparkeerd als deze niet meer dan een totaal gewicht van 2,8 ton. Voorwaarde voor het parkeerrecht is steeds dat het gestalde voertuig een aansprakelijkheidsverzekering heeft, voorzien is van een kentekenplaat (§ 23 StVZO) en van een geldig vignet van de technische keuringsdienst (bijv. TÜV).

  3. Voertuigen mogen enkel binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen gestald worden en per parkeerplaats slechts één voertuig. Het achterwaarts inparkeren is niet toegestaan. Indien instructiepersoneel aanwezig is, moet de huurder op de door hen aangewezen plek parkeren. Zijn parkeerplaatsen voor huurders met speciale behoeften voorhanden (bijv. voorbehouden parkeerplaatsen, lang parkeren, mensen met een handicap, vrouwen), dan moet de huurder dit kunnen aantonen. Gebruikers van voorbehouden parkeerplaatsen zonder beperkte toegang moeten de reserveringsbevestiging van buiten zichtbaar in het voertuig leggen.

  4. Binnen de parkeervoorziening mag het voertuig hoogstens stapvoets bewegen.

  5. In de parkeervoorziening is het volgende niet toegestaan:
  – de opslag van brandstoffen en voorwerpen met brandgevaar zoals houders van brandstoffen
  – het onnodig laten draaien van motoren
  – het parkeren van voertuigen met openstaande tank of motorkap, of andere verkeersonveilige toestand
  – het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet strikt in samenhang met het parkeren van een voertuig staat, in het bijzonder het kamperen
  – de reparatie of het onderhoud van voertuigen
  – de verontreiniging van de parkeervoorziening, in het bijzonder door reiniging van het voertuig, het aflaten van koelwater, brandstof of olie
  – het wandelen op de rijbanen inclusief in- en uitritten, tenzij er geen voetpaden of bermen aanwezig zijn
  – het roken en gebruik van vuur
  – het rijden met fietsen, snorfietsen, inline skates, skateboards en andere voertuigen of apparaten, alsook het parkeren ervan in de parkeervoorziening
  – het uitdelen van reclamemateriaal

  6. De huurder moet ook de aanwijzingen van het personeel opvolgen, en de verkeerstekens en borden ter plaatse in acht nemen. Voorts gelden het reglement inzake het gebruik van de luchthaven en de bepalingen van de verkeerswetgeving overeenkomstig.

  7. De huurder is verplicht om schade die hij in de parkeervoorziening of de installaties ervan veroorzaakt heeft onverwijld te melden aan SITA Airport IT GmbH.

  8. De huurder is ook verplicht om zichtbare schade aan zijn voertuig voor het verlaten van de parkeervoorziening te melden aan het personeel dat voor de parkeervoorziening verantwoordelijk is en zo nodig via het alarmnummer gewaarschuwd moet worden; tevens moet dat personeel de kans krijgen om het voertuig te kunnen onderzoeken. Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is voor de huurder omdat bij het naar buiten rijden geen medewerker beschikbaar is of om andere redenen niet redelijk, dan moet het schadegeval uiterlijk 7 dagen na vaststelling in tekstvorm (bijv. email, telefax, SMS enz.) aangegeven worden bij SITA Airport IT GmbH op het in sub A punt III. genoemde adres. Bij niet-zichtbare schade moet de aangifte schriftelijk binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade plaatsvinden, echter in ieder geval binnen 80 dagen na afloop van het parkeerproces ook in tekstvorm (vervaltermijnen), aangezien om redenen van gegevensbescherming de gegevens over het parkeerproces daarna gewist worden.

  9. Indien de huurder zijn aangifteplicht volgens voorgaand lid 1 punt C.8 schendt, dan zijn alle schadeclaims van de huurder uitgesloten, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de schending. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer bij de huurder een letselschade ontstaan is of wanneer SITA Airport IT GmbH de schade uit grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt heeft.

  Stand: 29.05.2019

  Download: Algemene handelsvoorwaarden van SITA Airport IT GmbH (parkeergarage en parkeerterrein PSD BANK DOME) geldig vanaf 29.05.2019 (PDF, 336 KB)

  Algemene handelsvoorwarden geldig vanaf 30.01.2019 tot 28.05.2019

  Het systeem voor boeking van parkeerplaatsen en gebruik van de door SITA Airport IT GmbH aangeboden diensten zijn onderhevig aan de hierna beschreven Algemene handelsvoorwaarden. De op het tijdstip van boeking geldende versie is telkens van toepassing.

  A. Algemene online contractvoorwaarden

  I. Het beschikbaar stellen van het online systeem voor reserveren/boeken houdt geen juridisch bindend aanbod van SITA Airport IT GmbH in, maar enkel een vrijblijvend verzoek aan de klant om ons een offerte tot het afsluiten van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract te doen.

  II. Door het online contractformulier te verzenden, brengt de klant een bindend bod tot afsluiting van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract uit.

  III. De acceptatie van dit aanbod vindt plaats door een bevestiging van SITA Airport IT GmbH, onverwijld na uitbrengen van het bod en controle van de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen door SITA Airport IT GmbH (contractbevestiging).

  De contractbevestiging kan overeenkomstig de volgende aanwijzingen door de klant herroepen worden in het kader van het wettelijke herroepingsrecht, wanneer hij bij het afsluiten van het huurcontract als consument in de zin van § 13 BGB handelde. Consumenten in de zin van § 13 BGB zijn natuurlijke personen die het huurcontract afsluiten voor een doel dat niet binnen hun bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit valt.

  Herroepingsbeleid

  Herroepingsrecht

  U kunt uw contractuele verklaring binnen twee weken in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen zonder opgaaf van redenen. Indien de contractuele verklaring binnen een termijn van minder dan twee weken voor de gewenste periode voor huur van de parkeerplaats wordt uitgebracht, dan eindigt de herroepingstermijn uiterlijk op de dag van gebruik van de parkeerplaats met het binnenrijden in de parkeergarage. De termijn begint na ontvangst van deze kennisgeving in tekstvorm, echter niet vóór sluiting van de overeenkomst en ook niet vóór nakoming van onze informatieplichten volgens § 312c lid 2 BGB juncto § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV, alsook onze plichten volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB juncto § 3 BGB-InfoV. Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet gericht worden aan:

  SITA Airport IT GmbH
  IT Parking
  Parsevalstraße 7a
  DE-40468 Düsseldorf
  Fax: +49 211 55359
  E-mail: info@sita-airport-it.aero

  Gevolgen van herroeping

  In geval van een effectieve herroeping moeten beide partijen de ontvangen prestaties en, in voorkomend geval, de verkregen voordelen (bijv. interesten) teruggeven. Indien u ons de ontvangen prestaties en benuttingen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of in slechtere toestand terug kunt geven, dan dient u een vergoeding te betalen. Verplichtingen tot de vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van de herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst ervan.

  Bijzondere aanwijzingen

  Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig wanneer het contract door beide partijen op uw uitdrukkelijke wens volledig vervuld is voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

  Einde van het herroepingsbeleid

  De volgende Algemene stallingsvoorwaarden en gebruiksbepalingen gelden voor het online boeken en reserveren van parkeerplaatsen, tenzij in de Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen iets is geregeld dat daarvan afwijkt.

  B. Algemene stallingsvoorwaarden

  I. Huurcontract

  1. Met het afsluiten van het parkeerplaatshuurcontract via de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om de huurder in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging voor de stallingsduur (huurtijd) vermeld in de contractbevestiging een parkeerplaats voor gebruik ter beschikking te stellen tegen betaling van de huurprijs (parkeerkosten). Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. Bewaking, toezicht, bewaring en verlening van dekking door de verzekering vallen niet onder het huurcontract. Ook wanneer in de parkeervoorziening personeel aanwezig is of die met optische-elektronische middelen in het oog wordt gehouden (videobewaking), is hiermee geen overname van hoede of aansprakelijkheid verbonden, in het bijzonder niet voor diefstal of beschadiging. Bij videobewaking is de verantwoordelijke autoriteit zoals bedoeld in de wet inzake gegevensbescherming SITA Airport IT GmbH, Parsevalstraße 7a, 40468 Düsseldorf, tel. +49 (0)211/ 421 55001.

  II. Huurprijs / parkeer- en reserveringskosten

  1. De huurprijs (parkeerkosten) wordt bepaald volgens de verblijfstijd tussen het naar binnen en buiten rijden van een voertuig in resp. uit de parkeervoorziening (huurperiode). Indien de online geboekte parkeertijd wordt nageleefd, gelden de in het huurcontract overeengekomen tarieven. Wordt de huurperiode overschreden, dan gelden de in punt III,4 genoemde tarieven. Dit geldt ook bij boeking van eventuele speciale aanbiedingen, wanneer de huurder niet voldoet aan de voorwaarden ervan.

  2. De in het boekingsvenster aangegeven parkeerkosten moeten bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” onmiddellijk betaald worden via een van de aangeboden betaalmiddelen (creditcard, Giropay, iDeal enz.). Een terugbetaling van het parkeergeld is uitgesloten wanneer de klant voor het einde van de huurtermijn vermeld in de contractbevestiging buiten de parkeervoorziening rijdt.

  Bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” heeft de klant een inrijkaart gebruikt om naar binnen te rijden (zie hieronder sub D II 2). In dit geval moet het parkeergeld voor verwijdering van het voertuig ter plaatse worden betaald aan de automaten of in de parkeerservicecentrale, op vertoon van de toegangskaart. 

  3. Voor reserveringen waaraan kosten verbonden zijn moeten de in het venster voor reservering/boeking aangegeven reserveringskosten onmiddellijk bij boeking/reservering via een van de aangeboden betaalmiddelen betaald worden.

  4. Het terugbetalen van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het geval dat de klant de reservering of parkeerplaats niet gebruikt of niet binnen de reserverings-/huurperiode de parkeervoorziening binnen rijdt.

  5. Indien de klant bij vertrek niet in staat is om de parkeerkosten te vereffenen, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om deze kosten via de bij boeking gebruikte creditcard of bankpas te innen.

  III. Stallingsduur

  1. Het contract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, echter uiterlijk na een parkeerduur van 6 weken, tenzij het contract eerder onmiddellijk werd opgezegd of iets anders uitdrukkelijk overeengekomen is.

  2. Voor de huurperiode is de normale opzegging van het huurcontract uitgesloten. Het huurcontract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, tenzij het eerder onmiddellijk werd opgezegd.

  3. De huurder is verplicht om het gestalde voertuig na afloop van het contract onverwijld te verwijderen uit de parkeervoorziening en openstaande parkeerkosten te betalen. Indien de huurder zijn ontruimingsplicht niet nakomt, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om, na voorafgaand schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn en dreiging van ontruiming, het voertuig van de huurder uit de parkeervoorziening te verwijderen. De huurder draagt de kosten van de ontruiming, bewaring, gebruik en verwijdering, tenzij het nalaten van ontruimen niet zijn verantwoordelijkheid is.

  4. Indien de huurder zijn voertuig na afloop van de huurperiode niet uit de parkeervoorziening verwijdert, is hij voor de tijd tot de verwijdering een bezettingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van de ter plaatse gebruikelijke parkeerkosten. Als ter plaatse gebruikelijk gelden de parkeerkosten die ter plaatse uithangen in de tijd tot verwijdering voor de parkeervoorziening waarin het voertuig staat.

  5. De bezettingsvergoeding moet voor verwijdering van het voertuig worden betaald met creditcard of bankpas. Indien hij dit wenst, ontvangt de klant een bewijs van de geïnde bezettingsvergoeding. Indien de klant een inrijkaart heeft gebruikt om naar binnen te rijden (zie hieronder sub B VI 1 en 2), dan moet de bezettingsvergoeding ter plaatse betaald worden in de parkeerservicecentrale om het voertuig weg te kunnen halen, op vertoon van de inrijkaart.

  6. Elke partij heeft het recht om het contract om belangrijke redenen onmiddellijk op te zeggen. Een belangrijke reden voor SITA Airport IT GmbH doet zich in het bijzonder voor wanneer de huurder ondanks aanmaning opnieuw of verder handelt in strijd met de gebruiksbepalingen volgens sub C, tenzij dit niet zijn verantwoordelijkheid is.

  7. Bij schending van de gebruiksbepalingen volgens sub C of andere storingen van het bezit heeft SITA Airport IT GmbH het recht om op kosten van de huurder het voertuig te laten wegslepen, indien niet meer dan acht uur verstreken zijn tussen het stallen van het voertuig en het verwittigen van het takelbedrijf. SITA Airport IT GmbH heeft voorts het recht om het voertuig bij dringend gevaar uit de parkeervoorziening te verwijderen. 

  IV. Aansprakelijkheid van de verhuurder

  1. Tijdens de duur van het huurcontract is SITA Airport IT GmbH enkel aansprakelijk voor schadevergoeding (inclusief niet-contractuele aansprakelijkheid) wanneer de schade volgt uit grove nalatigheid of opzettelijk werd veroorzaakt, of berust op de schending van een wezenlijke contractuele hoofdverplichting of fundamentele verplichting, die de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarbij de huurder erop vertrouwt en kan vertrouwen dat ze wordt vervuld. Tot deze wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen behoren geen nevendiensten zoals shuttle- of bagageservice.

  2. Indien SITA Airport IT GmbH een fundamentele of essentiële contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot de te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract. 

  2.1 De aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor financiële verliezen is per schadegeval beperkt tot een bedrag van vijfduizend EURO (5.000,- €) en voor alle schadegevallen onder dit contract tot een bedrag van tienduizend EURO (10.000,- €).   

  2.2 Bij een aansprakelijkheid voor materiële schade is de schade beperkt tot een bedrag van hoogstens dertigduizend EURO (30.000,- €).

  2.3 Elke aansprakelijkheid voor de schending van overige verplichtingen is uitgesloten.

  3. Een aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor gevolgschade of onrechtstreekse schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en verlies van besparingen is uitgesloten.

  4. SITA Airport IT GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die alleen aan weersomstandigheden, andere huurders of overige derden toe te rekenen is, en in het bijzonder als gevolg van diefstal of beschadiging aan het voertuig is ontstaan.

  5. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de medewerkers van de partijen, alle bij de uitvoering van dit contract verbonden ondernemingen van de partijen en de medewerkers daarvan.

  6. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien SITA Airport IT GmbH volgens de wet inzake productaansprakelijkheid of andere dwingende wettelijke voorschriften aansprakelijk is en bij letselschade.

  V. Aansprakelijkheid van de huurder

  De huurder is aansprakelijk voor alle door hemzelf, zijn werknemers, gemachtigden of begeleidende personen opzettelijk veroorzaakte schade aan SITA Airport IT GmbH of derden. Bovendien is hij aansprakelijk voor opzettelijke vervuiling en beschadiging van de parkeervoorziening.

  VI. Toegangsmiddel

  1. Om de parkeervoorziening binnen of buiten te rijden, moet de huurder het toegangsmiddel vastgelegd bij de boeking (bankpas, creditcard, pincode of streepjescode) gebruiken. Indien dit toegangsmiddel bij het naar binnen rijden zou leiden tot de afgifte van een toegangsticket, moet dit ticket worden ontnomen en geldt dit als bewijs van gebruiksrecht voor de gereserveerde parkeerplaats. Om het parkeergeld te berekenen en betalen, moet het ticket in de automaat worden ingevoerd wanneer het parkeerterrein wordt verlaten.

  2. Voor SITA Airport IT GmbH geldt de betreffende bezitter van het toegangsmiddel als gerechtigd om de gehuurde parkeerplaats te gebruiken. SITA Airport IT GmbH heeft het recht maar niet de plicht om deze legitimatie na te gaan. Wanneer het toegangsmiddel niet wordt aangenomen, moet op de hulpknop van de inritterminal worden gedrukt. Bij het naar buiten rijden moet de huurder het toegangsmiddel of het na betaling uit de automaat ontvangen ticket in de betreffende terminal invoeren. Bij betaling aan het kassierpersoneel moet de huurder dit laten kwiteren; op het betalingsbewijs moeten de naam van de kassier, het betaalde bedrag en de datum genoteerd zijn.

  VII. Toepasselijk recht – Aanwijzing van de bevoegde rechtbank – Vertalingen

  1. Het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt.

  2. Is de huurder handelaar, dan wordt als bevoegde rechtbank voor elke rechtsvervolging, op welke rechtsgrond ook, het hoofdkantoor van SITA Airport IT GmbH – derhalve Düsseldorf overeengekomen – tenzij een andere rechtbank dwingend volgens de wet wordt voorgeschreven.

  3. In geval van vertaling van deze Algemene handelsvoorwaarden blijft alleen de Duitse versie juridisch bindend.

  C. Gebruiksbepalingen

  1. Het voertuig kan enkel tijdens de ter plaatse uitgehangen of op andere wijze bekendgemaakte openingstijden gestald en afgehaald worden.

  2. De huurder heeft het recht om in de parkeervoorziening personenauto's zonder aanhangers te parkeren (voertuigen). Motorfietsen mogen enkel geparkeerd worden wanneer dit door een overeenkomstig bord uitdrukkelijk toegestaan is. Campers morgen alleen worden geparkeerd als deze niet meer dan een totaal gewicht van 2,8 ton. Voorwaarde voor het parkeerrecht is steeds dat het gestalde voertuig een aansprakelijkheidsverzekering heeft, voorzien is van een kentekenplaat (§ 23 StVZO) en van een geldig vignet van de technische keuringsdienst (bijv. TÜV).

  3. Voertuigen mogen enkel binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen gestald worden en per parkeerplaats slechts één voertuig. Het achterwaarts inparkeren is niet toegestaan. Indien instructiepersoneel aanwezig is, moet de huurder op de door hen aangewezen plek parkeren. Zijn parkeerplaatsen voor huurders met speciale behoeften voorhanden (bijv. voorbehouden parkeerplaatsen, lang parkeren, mensen met een handicap, vrouwen), dan moet de huurder dit kunnen aantonen. Gebruikers van voorbehouden parkeerplaatsen zonder beperkte toegang moeten de reserveringsbevestiging van buiten zichtbaar in het voertuig leggen.

  4. Binnen de parkeervoorziening mag het voertuig hoogstens stapvoets bewegen.

  5. In de parkeervoorziening is het volgende niet toegestaan:

  – de opslag van brandstoffen en voorwerpen met brandgevaar zoals houders van brandstoffen

  – het onnodig laten draaien van motoren

  – het parkeren van voertuigen met openstaande tank of motorkap, of andere verkeersonveilige toestand

  – het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet strikt in samenhang met het parkeren van een voertuig staat, in het bijzonder het kamperen

  – de reparatie of het onderhoud van voertuigen

  – de verontreiniging van de parkeervoorziening, in het bijzonder door reiniging van het voertuig, het aflaten van koelwater, brandstof of olie

  – het wandelen op de rijbanen inclusief in- en uitritten, tenzij er geen voetpaden of bermen aanwezig zijn

  – het roken en gebruik van vuur

  – het rijden met fietsen, snorfietsen, inline skates, skateboards en andere voertuigen of apparaten, alsook het parkeren ervan in de parkeervoorziening

  – het uitdelen van reclamemateriaal

  6. De huurder moet ook de aanwijzingen van het personeel opvolgen, en de verkeerstekens en borden ter plaatse in acht nemen. Voorts gelden het reglement inzake het gebruik van de luchthaven en de bepalingen van de verkeerswetgeving overeenkomstig.

  7. De huurder is verplicht om schade die hij in de parkeervoorziening of de installaties ervan veroorzaakt heeft onverwijld te melden aan SITA Airport IT GmbH.

  8. De huurder is ook verplicht om zichtbare schade aan zijn voertuig voor het verlaten van de parkeervoorziening te melden aan het personeel dat voor de parkeervoorziening verantwoordelijk is en zo nodig via het alarmnummer gewaarschuwd moet worden; tevens moet dat personeel de kans krijgen om het voertuig te kunnen onderzoeken. Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is voor de huurder omdat bij het naar buiten rijden geen medewerker beschikbaar is of om andere redenen niet redelijk, dan moet het schadegeval uiterlijk 7 dagen na vaststelling in tekstvorm (bijv. email, telefax, SMS enz.) aangegeven worden bij SITA Airport IT GmbH op het in punt I.2. genoemde adres. Bij niet-zichtbare schade moet de aangifte schriftelijk binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade plaatsvinden, echter in ieder geval binnen 80 dagen na afloop van het parkeerproces ook in tekstvorm (vervaltermijnen), aangezien om redenen van gegevensbescherming de gegevens over het parkeerproces daarna gewist worden.

  9. Indien de huurder zijn aangifteplicht volgens voorgaand lid 1 punt C.8 schendt, dan zijn alle schadeclaims van de huurder uitgesloten, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de schending. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer bij de huurder een letselschade ontstaan is of wanneer SITA Airport IT GmbH de schade uit grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt heeft.

  D. Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen, overboeken en annuleren

  I. Reserveringsplicht – reserveringstermijn, huur

  1. Met de afsluiting van het reserveringscontract door de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om voor de klant in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging een parkeerplaats vrij te houden met het oog op het afsluiten van een huurcontract volgens onderstaande punten 2-3 en sub B II en III. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. SITA Airport IT GmbH houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplaats vrij gedurende 4 uur, gerekend vanaf de in de contractbevestiging genoemde aankomsttijd (reserveringstermijn). Indien binnen de reserveringstermijn geen aankomst in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging plaatsvindt, dan geldt de reservering als niet opgenomen. In dit geval wordt de reservering gewist en heeft SITA Airport IT GmbH het recht om de parkeerplaats aan een andere klant toe te kennen.

  3. Met het binnenrijden in de parkeervoorziening komt tussen SITA Airport IT GmbH en de klant een huurcontract over een parkeerplaats volgens de voorwaarden van sub B tot stand.

  4. De parkeerkosten worden bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” bij het verlaten van de parkeervoorziening aan de uitritterminal bepaald volgens het parkeertarief dat geldt op het tijdstip van aankomst en moeten met de bij de reservering aangegeven creditcard of bankpas voldaan worden. Bij gebruik van een streepjescode voor het binnenrijden kan met eender welke creditcard of bankpas betaald worden. Indien de klant voor het binnenrijden een inrijkaart (parkeerticket) heeft gebruikt, dan moet hij de parkeerkosten vóór vertrek aan de betaalautomaten of op vertoon van de inrijkaart in de parkeerservicecentrale ter plaatse vereffenen.

  5. Een terugbetaling van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het geval dat de klant geen gebruik maakt van de gereserveerde parkeerplaats, of niet in de reserverings-/huurtermijn de parkeervoorziening binnen rijdt. 

  II. Omboeking / annulering

  1. Omboekingen en wijzigingen achteraf van de reservering zijn in principe mogelijk volgens de onderstaande voorwaarden, waarbij een wissel van de verhurende contractant met de omboeking niet meer kan plaatsvinden:

  1.1 Er kan eenmaal gratis worden omgeboekt. De reserveringskosten worden niet terugbetaald. Omboekingen zijn mogelijk vanaf het tijdstip van ontvangst van de contractbevestiging tot 24 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertijd.

  1.2 Bij omboekingen kan het nieuw gekozen begin van de parkeertijd tot 12 maanden na het oorspronkelijk overeengekomen begin liggen.

  1.3 Omboekingen in een andere tariefzone zijn mogelijk indien het nieuw gekozen parkeerplaatsaanbod dezelfde betalingsoptie (“Vooruitbetaling” of “Betaling bij vertrek”) als de oorspronkelijke boeking heeft.

  1.4 Omboekingen met een verlenging of verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode zijn eveneens mogelijk.

  Bij omboekingen in een duurdere tariefzone of met een verlenging van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt ook het prijsverschil ten opzichte van het oorspronkelijk geboekte parkeerplaatsaanbod berekend. Bij producten met de betalingsoptie "Vooruitbetaling" wordt bij afsluiting van de omboeking het overeenkomstige prijsverschil van uw creditcard of bankpas afgeschreven. Bij producten met de betalingsoptie “Betaling bij vertrek” betaalt u de parkeerkosten rechtstreeks ter plaatse (de parkeerkosten worden berekend volgens de werkelijke verblijfsduur en de plaatselijk uitgehangen tarieven).

  Bij omboekingen in een gunstigere tariefzone of met een verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt het verschil bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” niet terugbetaald.

  2. Bij producten met betaalwijze 'vooruitbetaling' is een terugbetaling van het parkeergeld voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt enkel mogelijk indien a) de annulering voor het betreffende product niet reeds uitdrukkelijk uitgesloten werd bij de boeking en b) de klant de geboekte parkeerplaats tot 48 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertermijn schriftelijk of via e-mail aan het adres vermeld in paragraaf A punt III annuleert. Het bepalende tijdstip is de ontvangst van de annuleringsverklaring door SITA Airport IT GmbH. 

  In het geval van een volgens bovenstaande paragraaf geldige annulering worden administratiekosten van 10 euro incl. omzetbelasting in rekening gebracht; het verschil (parkeergeld verminderd met administratiekosten) wordt aan de klant terugbetaald. De klant heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat er geringere kosten zijn ontstaan voor SITA Airport IT GmbH.

  Verder is een terugbetaling van het parkeergeld, voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt, enkel mogelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen (thans: § 537 BGB).

  3. De bepalingen van punt II doen geen afbreuk aan het herroepingsrecht, dat blijft gelden volgens de bepalingen van paragraaf A punt III.


  Stand: 30.01.2019

  Algemene handelsvoorwarden geldig tot 29.01.2019

  Het systeem voor boeking van parkeerplaatsen en gebruik van de door SITA Airport IT GmbH aangeboden diensten zijn onderhevig aan de hierna beschreven Algemene handelsvoorwaarden. De op het tijdstip van boeking geldende versie is telkens van toepassing.

  A. Algemene online contractvoorwaarden

  I. Het beschikbaar stellen van het online systeem voor reserveren/boeken houdt geen juridisch bindend aanbod van SITA Airport IT GmbH in, maar enkel een vrijblijvend verzoek aan de klant om ons een offerte tot het afsluiten van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract te doen.

  II. Door het online contractformulier te verzenden, brengt de klant een bindend bod tot afsluiting van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract uit.

  III. De acceptatie van dit aanbod vindt plaats door een bevestiging van SITA Airport IT GmbH, onverwijld na uitbrengen van het bod en controle van de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen door SITA Airport IT GmbH (contractbevestiging).

  De contractbevestiging kan overeenkomstig de volgende aanwijzingen door de klant herroepen worden in het kader van het wettelijke herroepingsrecht, wanneer hij bij het afsluiten van het huurcontract als consument in de zin van § 13 BGB handelde. Consumenten in de zin van § 13 BGB zijn natuurlijke personen die het huurcontract afsluiten voor een doel dat niet binnen hun bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit valt.

  Herroepingsbeleid

  Herroepingsrecht

  U kunt uw contractuele verklaring binnen twee weken in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen zonder opgaaf van redenen. Indien de contractuele verklaring binnen een termijn van minder dan twee weken voor de gewenste periode voor huur van de parkeerplaats wordt uitgebracht, dan eindigt de herroepingstermijn uiterlijk op de dag van gebruik van de parkeerplaats met het binnenrijden in de parkeergarage. De termijn begint na ontvangst van deze kennisgeving in tekstvorm, echter niet vóór sluiting van de overeenkomst en ook niet vóór nakoming van onze informatieplichten volgens § 312c lid 2 BGB juncto § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV, alsook onze plichten volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB juncto § 3 BGB-InfoV. Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet gericht worden aan:

  SITA Airport IT GmbH
  IT Parking
  Parsevalstraße 7a
  DE-40468 Düsseldorf
  Fax: +49 211 55359
  E-mail: info@sita-airport-it.aero

  Gevolgen van herroeping

  In geval van een effectieve herroeping moeten beide partijen de ontvangen prestaties en, in voorkomend geval, de verkregen voordelen (bijv. interesten) teruggeven. Indien u ons de ontvangen prestaties en benuttingen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of in slechtere toestand terug kunt geven, dan dient u een vergoeding te betalen. Verplichtingen tot de vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van de herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst ervan.

  Bijzondere aanwijzingen

  Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig wanneer het contract door beide partijen op uw uitdrukkelijke wens volledig vervuld is voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

  Einde van het herroepingsbeleid

  De volgende Algemene stallingsvoorwaarden en gebruiksbepalingen gelden voor het online boeken en reserveren van parkeerplaatsen, tenzij in de Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen iets is geregeld dat daarvan afwijkt.

  B. Algemene stallingsvoorwaarden

  I. Huurcontract

  1. Met het afsluiten van het parkeerplaatshuurcontract via de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om de huurder in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging voor de stallingsduur (huurtijd) vermeld in de contractbevestiging een parkeerplaats voor gebruik ter beschikking te stellen tegen betaling van de huurprijs (parkeerkosten). Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. Bewaking, toezicht, bewaring en verlening van dekking door de verzekering vallen niet onder het huurcontract. Ook wanneer in de parkeervoorziening personeel aanwezig is of die met optische-elektronische middelen in het oog wordt gehouden (videobewaking), is hiermee geen overname van hoede of aansprakelijkheid verbonden, in het bijzonder niet voor diefstal of beschadiging. Bij videobewaking is de verantwoordelijke partij in de zin van BDSG het bedrijf SITA Airport IT GmbH, Parsevalstraße 7a, 40468 DE-Düsseldorf, Tel. +49 (0)211/ 421 55001.

  II. Huurprijs / parkeer- en reserveringskosten

  1. De huurprijs (parkeerkosten) wordt bepaald volgens de verblijfstijd tussen het naar binnen en buiten rijden van een voertuig in resp. uit de parkeervoorziening (huurperiode). Indien de online geboekte parkeertijd wordt nageleefd, gelden de in het huurcontract overeengekomen tarieven. Wordt de huurperiode overschreden, dan gelden de in punt III,4 genoemde tarieven. Dit geldt ook bij boeking van eventuele speciale aanbiedingen, wanneer de huurder niet voldoet aan de voorwaarden ervan.

  2. De in het boekingsvenster aangegeven parkeerkosten moeten bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” onmiddellijk betaald worden via een van de aangeboden betaalmiddelen (creditcard, Giropay, iDeal enz.). Een terugbetaling van de parkeerkosten voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt is enkel mogelijk overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen (thans: § 537 BGB) en verder uitgesloten. 

  Bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” heeft de klant een inrijkaart gebruikt om naar binnen te rijden (zie hieronder sub D II 2). In dit geval moeten de parkeerkosten ter plaatse betaald worden in de parkeerservicecentrale om het voertuig weg te kunnen halen, op vertoon van de inrijkaart. 

  3. Voor reserveringen waaraan kosten verbonden zijn moeten de in het venster voor reservering/boeking aangegeven reserveringskosten onmiddellijk bij boeking/reservering via een van de aangeboden betaalmiddelen (creditcard, Giropay, iDeal enz.) betaald worden.

  4. Het terugbetalen van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het geval dat de klant de reservering of parkeerplaats niet gebruikt of niet binnen de reserverings-/huurperiode de parkeervoorziening binnen rijdt.

  5. Indien de klant bij vertrek niet in staat is om de parkeerkosten te vereffenen, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om deze kosten via de bij boeking gebruikte creditcard of bankpas te innen.

  III. Stallingsduur

  1. Het contract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, echter uiterlijk na een parkeerduur van 6 weken, tenzij het contract eerder onmiddellijk werd opgezegd of iets anders uitdrukkelijk overeengekomen is.

  2. Voor de huurperiode is de normale opzegging van het huurcontract uitgesloten. Het huurcontract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, tenzij het eerder onmiddellijk werd opgezegd.

  3. De huurder is verplicht om het gestalde voertuig na afloop van het contract onverwijld te verwijderen uit de parkeervoorziening en openstaande parkeerkosten te betalen. Indien de huurder zijn ontruimingsplicht niet nakomt, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om, na voorafgaand schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn en dreiging van ontruiming, het voertuig van de huurder uit de parkeervoorziening te verwijderen. De huurder draagt de kosten van de ontruiming, bewaring, gebruik en verwijdering, tenzij het nalaten van ontruimen niet zijn verantwoordelijkheid is.

  4. Indien de huurder zijn voertuig na afloop van de huurperiode niet uit de parkeervoorziening verwijdert, is hij voor de tijd tot de verwijdering een bezettingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van de ter plaatse gebruikelijke parkeerkosten. Als ter plaatse gebruikelijk gelden de parkeerkosten die ter plaatse uithangen in de tijd tot verwijdering voor de parkeervoorziening waarin het voertuig staat.

  5. De bezettingsvergoeding moet voor verwijdering van het voertuig worden betaald met creditcard of bankpas. Indien hij dit wenst, ontvangt de klant een bewijs van de geïnde bezettingsvergoeding. Indien de klant een inrijkaart heeft gebruikt om naar binnen te rijden (zie hieronder sub B VI 1 en 2), dan moet de bezettingsvergoeding ter plaatse betaald worden in de parkeerservicecentrale om het voertuig weg te kunnen halen, op vertoon van de inrijkaart.

  6. Elke partij heeft het recht om het contract om belangrijke redenen onmiddellijk op te zeggen. Een belangrijke reden voor SITA Airport IT GmbH doet zich in het bijzonder voor wanneer de huurder ondanks aanmaning opnieuw of verder handelt in strijd met de gebruiksbepalingen volgens sub C, tenzij dit niet zijn verantwoordelijkheid is.

  7. Bij schending van de gebruiksbepalingen volgens sub C of andere storingen van het bezit heeft SITA Airport IT GmbH het recht om op kosten van de huurder het voertuig te laten wegslepen, indien niet meer dan acht uur verstreken zijn tussen het stallen van het voertuig en het verwittigen van het takelbedrijf. SITA Airport IT GmbH heeft voorts het recht om het voertuig bij dringend gevaar uit de parkeervoorziening te verwijderen. 

  IV. Aansprakelijkheid van de verhuurder

  1. Tijdens de duur van het huurcontract is SITA Airport IT GmbH SITA enkel aansprakelijk voor schadevergoeding (inclusief niet-contractuele aansprakelijkheid) wanneer de schade volgt uit grove nalatigheid of opzettelijk werd veroorzaakt, of berust op de schending van een wezenlijke contractuele hoofdverplichting of fundamentele verplichting, die de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarbij de huurder erop vertrouwt en kan vertrouwen dat ze wordt vervuld. Tot deze wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen behoren geen nevendiensten zoals shuttle- of bagageservice.

  2. Indien SITA een fundamentele of essentiële contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot de te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract. 

  2.1 De aansprakelijkheid van SITA voor financiële verliezen is per schadegeval beperkt tot een bedrag van vijfduizend EURO (5.000,- €) en voor alle schadegevallen onder dit contract tot een bedrag van tienduizend EURO (10.000,- €).   

  2.2 Bij een aansprakelijkheid voor materiële schade is de schade beperkt tot een bedrag van hoogstens dertigduizend EURO (30.000,- €).

  2.3 Elke aansprakelijkheid voor de schending van overige verplichtingen is uitgesloten.

  3. Een aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor gevolgschade of onrechtstreekse schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en verlies van besparingen is uitgesloten.

  4. SITA Airport IT GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die alleen aan weersomstandigheden, andere huurders of overige derden toe te rekenen is, en in het bijzonder als gevolg van diefstal of beschadiging aan het voertuig is ontstaan.

  5. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de medewerkers van de partijen, alle bij de uitvoering van dit contract en/of een Service Order verbonden ondernemingen van de partijen en de medewerkers daarvan.

  6. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien SITA volgens de wet inzake productaansprakelijkheid of andere dwingende wettelijke voorschriften aansprakelijk is en bij letselschade.

  V. Aansprakelijkheid van de huurder

  De huurder is aansprakelijk voor alle door hemzelf, zijn werknemers, gemachtigden of begeleidende personen opzettelijk veroorzaakte schade aan SITA Airport IT GmbH of derden. Bovendien is hij aansprakelijk voor opzettelijke vervuiling en beschadiging van de parkeervoorziening.

  VI. Toegangsmiddel

  1. Om de parkeervoorziening binnen en buiten te rijden, moet de huurder het hem bij de boekingsbevestiging verzonden toegangsmiddel (streepjescode) voor de daarvoor bestemde streepjescodescanner aan de inrit- of uitritterminal houden. Indien de als toegangsmiddel verzonden streepjescode bij het binnenrijden een inrijticket oplevert, moet dat bijgehouden worden aangezien het geldt als legitimatie voor gebruik van de gereserveerde parkeerplaats. Om de parkeerkosten te bepalen, moet het voor het verlaten van de parkeerzone in de uitritterminal ingevoerd worden.

  2. Voor SITA Airport IT GmbH geldt de betreffende bezitter van het toegangsmiddel (toegangs-/inrijkaart) als gerechtigd om het voertuig en de gehuurde parkeerplaats te gebruiken. SITA Airport IT GmbH heeft het recht maar niet de plicht om deze legitimatie na te gaan. Wanneer het toegangsmiddel niet wordt aangenomen, moet op de hulpknop van de inritterminal worden gedrukt. Bij het naar buiten rijden moet de huurder het toegangsmiddel in de uitritterminal invoeren. Bij betaling aan het kassierpersoneel moet de huurder dit laten kwiteren; op het betalingsbewijs moeten de naam van de kassier, het betaalde bedrag en de datum genoteerd zijn.

  3. Indien de huurder bij het binnen of buiten rijden niet het volgens punt 2 hiervoor bestemde toegangsmiddel gebruikt, dan moet hij aan SITA Airport IT GmbH een forfaitaire onkostenvergoeding ten bedrage van de parkeerkosten van één dag betalen, tenzij hij er niet verantwoordelijk voor is of bewijst dat de kosten niet ontstaan zijn of wezenlijk kleiner zijn dan de forfaitaire vergoeding; verdere schadeclaims blijven onverlet. Onafhankelijk van de schade- en onkostenvergoeding is de huurder de voor de huurperiode ontstane parkeerkosten verschuldigd.

  VII. Toepasselijk recht – Aanwijzing van de bevoegde rechtbank – Vertalingen

  1. Het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt.

  2. Is de huurder handelaar, dan wordt als bevoegde rechtbank voor elke rechtsvervolging, op welke rechtsgrond ook, het hoofdkantoor van Sita Airport IT GmbH – derhalve Düsseldorf overeengekomen – tenzij een andere rechtbank dwingend volgens de wet wordt voorgeschreven.

  3. In geval van vertaling van deze Algemene handelsvoorwaarden blijft alleen de Duitse versie juridisch bindend.

  C. Gebruiksbepalingen

  1. Het voertuig kan enkel tijdens de ter plaatse uitgehangen of op andere wijze bekendgemaakte openingstijden gestald en afgehaald worden.

  2. De huurder heeft het recht om in de parkeervoorziening personenauto's zonder aanhangers te parkeren (voertuigen). Motorfietsen mogen enkel geparkeerd worden wanneer dit door een overeenkomstig bord uitdrukkelijk toegestaan is. Campers morgen alleen worden geparkeerd als deze niet meer dan een totaal gewicht van 2,8 ton. Voorwaarde voor het parkeerrecht is steeds dat het gestalde voertuig een aansprakelijkheidsverzekering heeft, voorzien is van een kentekenplaat (§ 23 StVZO) en van een geldig vignet van de technische keuringsdienst (bijv. TÜV).

  3. Voertuigen mogen enkel binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen gestald worden en per parkeerplaats slechts één voertuig. Het achterwaarts inparkeren is niet toegestaan. Indien instructiepersoneel aanwezig is, moet de huurder op de door hen aangewezen plek parkeren. Zijn parkeerplaatsen voor huurders met speciale behoeften voorhanden (bijv. voorbehouden parkeerplaatsen, lang parkeren, mensen met een handicap, vrouwen), dan moet de huurder dit kunnen aantonen. Gebruikers van voorbehouden parkeerplaatsen zonder beperkte toegang moeten de reserveringsbevestiging van buiten zichtbaar in het voertuig leggen.

  4. Binnen de parkeervoorziening mag het voertuig hoogstens stapvoets bewegen.

  5. In de parkeervoorziening is het volgende niet toegestaan:

  – de opslag van brandstoffen en voorwerpen met brandgevaar zoals houders van brandstoffen

  – het onnodig laten draaien van motoren

  – het parkeren van voertuigen met openstaande tank of motorkap, of andere verkeersonveilige toestand

  – het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet strikt in samenhang met het parkeren van een voertuig staat, in het bijzonder het kamperen

  – de reparatie of het onderhoud van voertuigen

  – de verontreiniging van de parkeervoorziening, in het bijzonder door reiniging van het voertuig, het aflaten van koelwater, brandstof of olie

  – het wandelen op de rijbanen inclusief in- en uitritten, tenzij er geen voetpaden of bermen aanwezig zijn

  – het roken en gebruik van vuur

  – het rijden met fietsen, snorfietsen, inline skates, skateboards en andere voertuigen of apparaten, alsook het parkeren ervan in de parkeervoorziening

  – het uitdelen van reclamemateriaal

  6. De huurder moet ook de aanwijzingen van het personeel opvolgen, en de verkeerstekens en borden ter plaatse in acht nemen. Voorts gelden het reglement inzake het gebruik van de luchthaven en de bepalingen van de verkeerswetgeving overeenkomstig.

  7. De huurder is verplicht om schade die hij in de parkeervoorziening of de installaties ervan veroorzaakt heeft onverwijld te melden aan SITA Airport IT GmbH.

  8. De huurder is ook verplicht om zichtbare schade aan zijn voertuig voor het verlaten van de parkeervoorziening te melden aan het personeel dat voor de parkeervoorziening verantwoordelijk is en zo nodig via het alarmnummer gewaarschuwd moet worden; tevens moet dat personeel de kans krijgen om het voertuig te kunnen onderzoeken. Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is voor de huurder omdat bij het naar buiten rijden geen medewerker beschikbaar is of om andere redenen niet redelijk, dan moet het schadegeval uiterlijk 7 dagen na vaststelling in tekstvorm (bijv. email, telefax, SMS enz.) aangegeven worden bij SITA Airport IT GmbH op het in punt I.2. genoemde adres. Bij niet-zichtbare schade moet de aangifte schriftelijk binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade plaatsvinden, echter in ieder geval binnen 80 dagen na afloop van het parkeerproces ook in tekstvorm (vervaltermijnen), aangezien om redenen van gegevensbescherming de gegevens over het parkeerproces daarna gewist worden.

  9. Indien de huurder zijn aangifteplicht volgens voorgaand lid 1 punt C.8 schendt, dan zijn alle schadeclaims van de huurder uitgesloten, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de schending. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer bij de huurder een letselschade ontstaan is of wanneer SITA Airport IT GmbH de schade uit grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt heeft.

  D. Bijzondere voorwaarden voor de reservering van parkeerplaatsen

  I. Reserveringsplicht – reserveringstermijn

  1. Met de afsluiting van het reserveringscontract door de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om voor de klant in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging een parkeerplaats vrij te houden met het oog op het afsluiten van een huurcontract volgens onderstaande punten 2-3 en sub B II en III. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. SITA Airport IT GmbH houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplaats vrij gedurende 4 uur, gerekend vanaf de in de contractbevestiging genoemde aankomsttijd (reserveringstermijn). Indien binnen de reserveringstermijn geen aankomst in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging plaatsvindt, dan geldt de reservering als niet opgenomen. In dit geval wordt de reservering gewist en heeft SITA Airport IT GmbH het recht om de parkeerplaats aan een andere klant toe te kennen.

  3. Met het binnenrijden in de parkeervoorziening komt tussen SITA Airport IT GmbH en de klant een huurcontract over een parkeerplaats volgens de voorwaarden van sub B tot stand.&nbsp.

  II. Huur

  De parkeerkosten worden bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” bij het verlaten van de parkeervoorziening aan de uitritterminal bepaald volgens het parkeertarief dat geldt op het tijdstip van aankomst en moeten met de bij de reservering aangegeven creditcard of bankpas voldaan worden. Bij gebruik van een streepjescode voor het binnenrijden kan met eender welke creditcard of bankpas betaald worden. Indien de klant voor het binnenrijden een inrijkaart (parkeerticket) heeft gebruikt, dan moet hij de parkeerkosten vóór vertrek aan de betaalautomaten of op vertoon van de inrijkaart in de parkeerservicecentrale ter plaatse vereffenen.

  Bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” moeten de in het online boekingsvenster aangegeven parkeerkosten onmiddellijk met een creditcard of elektronische afschrijving betaald worden.

  III. Omboeking

  Omboekingen en wijzigingen achteraf van de reservering zijn in principe mogelijk volgens de onderstaande voorwaarden, waarbij een wissel van de verhurende contractant met de omboeking niet meer kan plaatsvinden:

  Er kan eenmaal gratis worden omgeboekt. De reserveringskosten worden niet terugbetaald. Omboekingen zijn mogelijk vanaf het tijdstip van ontvangst van de contractbevestiging tot 24 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertijd.

  Bij omboekingen kan het nieuw gekozen begin van de parkeertijd tot 12 maanden na het oorspronkelijk overeengekomen begin liggen.

  Omboekingen in een andere tariefzone zijn mogelijk indien het nieuw gekozen parkeerplaatsaanbod dezelfde betalingsoptie (“Vooruitbetaling” of “Betaling bij vertrek”) als de oorspronkelijke boeking heeft.

  Omboekingen met een verlenging of verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode zijn eveneens mogelijk.

  Bij omboekingen in een duurdere tariefzone of met een verlenging van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt ook het prijsverschil ten opzichte van het oorspronkelijk geboekte parkeerplaatsaanbod berekend. Bij producten met de betalingsoptie "Vooruitbetaling" wordt bij afsluiting van de omboeking het overeenkomstige prijsverschil van uw creditcard of bankpas afgeschreven. Bij producten met de betalingsoptie “Betaling bij vertrek” betaalt u de parkeerkosten rechtstreeks ter plaatse aan de slagboom met een creditcard of bankpas (de parkeerkosten worden berekend volgens de werkelijke verblijfsduur en de plaatselijk uitgehangen tarieven).

  Bij omboekingen in een gunstigere tariefzone of met een verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt het verschil bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” niet terugbetaald.

 • Algemene handelsvoorwaarden van Parkvogel GmbH (parkeergarages P4, P5 en parkeerterrein P23)

  Algemene handelsvoorwarden geldig vanaf 01.12.2020

  A. Preliminary Remark

  The following provisions govern the relationship between you (hereinafter referred to as "Cus-tomer") and Parkvogel GmbH, Im Regus Büro Center, Bismarckstr. 100, D-41061 Mönchen-gladbach, legally represented by the managing director Dr. Christian Jahncke (hereinafter re-ferred to as "Parkvogel" or "we").
  Before you use our website and/or the services offered by us, please read the following General Terms and Conditions (hereinafter referred to as "GTC").

  B. Legal Relationship between the User and Parkvogel GmbH or the Service Provider

  I. Reservation Contract
  We act as an intermediary of the car park rental offered on the portal www.parkvogel.de (herein-after collectively referred to as "Services") and make the desired reservation for you with the service provider. As the reserving party, you are our contractual partner for the reservation con-tract.
  These terms and conditions apply exclusively to the reservation contract concluded between you and us. The version valid at the time of booking is decisive. Our obligations are limited to the reservation service. The proper fulfilment of the mediated (main) service as such is not part of the contractual obligations. If we should agree with the respective service providers on fees that de-viate from your order, we shall bear the resulting additional costs or retain the proceeds.
  Insofar as it is possible to specify special requests during the booking process, these are always non-binding. We will forward them to the service provider, but we cannot guarantee that these wishes will be met.

  II. Main Contract
  The respective main contract for parking space rental is concluded between you as the reserving party and the respective car park operator as the lessor ("service provider") (cf. section C II. f. below).
  The contractual relationship concerning the main service is regulated by the General Terms and Conditions (also: General Conditions of Parking), which are specified by the Provider of Service and which we bring to your attention in section D below. Please read these terms and conditions carefully, as they contain information relevant to the contract (e.g. terms of payment, withdrawal, liability regulations, etc.).

  C. General Online Terms of Contract

  I. Booking Procedure
  An online reservation system for the use of parking space on the site you have selected is availa-ble via the website www.parkvogel.de. It includes details of the parking spaces that can be booked, with details of the individual parking space. In order to reserve a parking space through the system, the first name, surname, address, date and time of the desired entry and exit must be entered.
  According to the selection made, the customer will receive an offer for the reservation of existing parking spaces, indicating the parking area and the price (incl. VAT plus reservation fee).
  The next step is to enter personal data (name, address, e-mail address, contact details).
  Payment of the reservation is possible by credit card, Paypal or iDEAL. Depending on the cho-sen method of payment, it is necessary to provide payment information.
  The barcode sent electronically by Parkvogel GmbH as part of the reservation confirmation serves as proof of entry entitlement. The customer must hold the barcode, neatly printed on paper or on a mobile device with a clean and undamaged screen, in front of the scanner of the entry barrier when entering the reserved parking facility.
  Before completing the booking, the customer will receive an overview of his selection and the personal and payment details he has entered. In order to complete the booking, it is necessary for the customer to take note of these General Terms and Parking Conditions, the data protection regulations and the reference to the EU Online Dispute Resolution Platform and to agree to their validity by ticking the box.
  The booking is completed when the online form is sent by clicking on the button “book subject to payment”.
  The customer has the possibility to correct his entries at any time until the online contract form is sent by navigating back and forth between the individual steps.

  Further information on online parking space booking can be found here and in the “FAQ”
  section (frequently asked questions) at www.parkvogel.de/faq.

  If you have any questions or technical problems in connection with online booking, please contact us by phone on +49 (0) 211 421-55550 or email P4(at)parkvogel.de of P5(at)parkvogel.de of P23(at)parkvogel.de.


  II. Conclusion of Contract
  a. The provision of the online reservation/booking system does not constitute a legally binding offer by Parkvogel GmbH, but merely a non-binding request to the Customer to submit an offer to conclude a reservation contract for a parking space.

  b. By sending the online contract form, the Customer submits a binding offer to conclude a pay-able reservation contract for a parking space.

  c. Acceptance of this offer is effected by means of a confirmation by Parkvogel GmbH, which is issued immediately after receipt of the offer and after Parkvogel GmbH has checked the availa-bility of parking spaces (contract confirmation).

  d. By entering into the Reservation Contract through the contract confirmation, Parkvogel guar-antees that a parking space will be kept free for the Customer by the Provider of Service (Lessor) in the parking facility designated in the contract confirmation for the purpose of entering into a Rental Contract in accordance with letters e-f below.

  e. The Lessor shall keep a reserved parking space free for the Client for a period of 4 hours calcu-lated from the entry time stated in the contract confirmation (reservation time). If there is no en-try to the parking facility within the reservation time, the reservation shall be deemed not to have been taken up. In this case, the reservation will be cancelled and the Lessor is entitled to allocate the parking space elsewhere.

  f. The actual parking space rental contract (main contract), for the parking space reserved within the framework of the reservation contract concluded online, is concluded between the Customer and the Provider of Services specified in the reservation by entry into the parking facility by mo-tor vehicle during the reservation period. The parking space rental contract is concluded at the costs stated in the contract confirmation and under the conditions according to the following section D of these General Terms and Conditions.

  III. Special Conditions for Rebooking / Cancellation

  1. Rebooking and subsequent changes to the reservation are possible in principle under the fol-lowing conditions, whereby a change of the hiring contract partner can no longer be made with the rebooking:

  1.1 A one-time rebooking can be made free of charge. The reservation fee will not be refunded. Rebooking changes are possible from the time of receipt of the contract confirmation up to 24 hours before the agreed parking time.

  1.2 In the case of rebooking, the newly selected parking time may be up to 12 months after the originally agreed parking time.

  1.3 Rebooking to another tariff zone is possible, provided that the newly selected parking offer has the same payment method (payment on exit) as the originally booked one.

  1.4 Rebooking changes with an extension or reduction of the originally booked parking period are also possible.
  In case of rebooking into a more expensive tariff zone or rebooking with an extension of the orig-inally booked parking period, the price difference to the originally booked parking offer will be charged additionally. The products that can be reserved through Parkvogel are those with the payment method "payment on exit": here you pay the parking fees directly on site (the parking fees are calculated according to your actual stay and are calculated on site according to the tariff notice of the respective car park).

  2. in all other respects, a refund of the parking fees in the event that the customer does not use the rented parking space is only possible in accordance with the applicable statutory provisions (currently: § 537 BGB, i.e. German Civil Code).

  3 The right of cancellation is not affected by the above provisions of this Section III and remains in force in accordance with the provisions of Section V.

  IV. Warranty, Liability
  Parkvogel does not guarantee uninterrupted availability of the provided website and/or the inter-net booking engine at any time. Furthermore, Parkvogel is not liable for technical malfunctions which are the responsibility of other companies (e.g. faults with access providers).
  Parkvogel is liable for damages caused by it, its employees, its legal representatives, its vicarious agents and subcontractors, which it has caused intentionally or through gross negligence, which are based on injury to life, body or health or for which the Product Liability Law provides for mandatory liability or insofar as Parkvogel has given a guarantee.
  Otherwise Parkvogel is liable in the case of slight negligence only in the event of a breach of an essential contractual obligation and only for direct and foreseeable damages. Further claims for compensation are excluded.
  Liability for loss of profit is excluded.
  Insofar as Parkvogel operates protection programmes against harmful programmes such as virus-es, Trojans and computer worms on the IT systems used by it in accordance with the contractual agreements/annexes, Parkvogel is not liable for such damage caused by harmful programmes that occurs despite correct application of these protection programmes. The same applies to Parkvo-gel's responsibility for attacks via networks.

  V. Cancellation Policy
  The reservation contract can be revoked by the Customer within the framework of the statutory right of revocation in accordance with the following information if the Customer was acting as a consumer within the meaning of § 13 BGB when the rental contract was concluded. Consumers within the meaning of § 13 BGB are natural persons who conclude the rental agreement for a purpose that cannot be attributed to their commercial or self-employed professional activity.

  Right of Withdrawal

  You may revoke your contractual declaration (i.e. your online parking space reservation) within two weeks of the conclusion of the contract (i.e. after receipt of the contract confirmation) with-out giving reasons. If you submit your declaration of contract within a period of less than two weeks before the desired date for the parking space rental, the period for revocation ends at the latest on the day of use of the parking space when you enter the car park.  The period begins up-on receipt of this instruction in text form, but not before the conclusion of the contract and not before we have fulfilled our duty to inform in accordance with §§ 312c, 312d paragraph 1, 312g paragraph 1, 355 BGB in connection with article 246a EGBGB (i.e. Introduction Law to the German Civil Code). The timely dispatch of the revocation suffices to comply with the revoca-tion period.
  In order to exercise your right of cancellation, you must inform us by means of a clear statement (e.g. a letter, fax or e-mail sent by post) of your decision to cancel this reservation contract. You can use the following sample cancellation form for this purpose, but this is not mandatory:

  Sample Revocation Form

  (If you want to cancel the contract, please fill in this form and send it back).

  To
  Parkvogel GmbH
  Im Regus Büro Center
  Bismarckstraße 100
  41061 Mönchengladbach
  e-mail: P4(at)parkvogel.de of P5(at)parkvogel.de of P23(at)parkvogel.de

  I/we (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) for the reservation of a parking space:
  -
  Reserved on ..………(insert date)/for the period………………(insert booking period) for the vehicle with registration number (insert licence plate number …………)
  -
  Name of the consumer(s)
  -
  Address of the consumer(s)
  -
  Signature of the consumer(s) (only in the case of communication on paper)
  -
  Date

  (*) Delete as appropriate.

  The revocation must be addressed to:

  Parkvogel GmbH
  In the Regus Büro Center
  Bismarckstraße 100
  41061 Mönchengladbach

  e-mail: P4(at)parkvogel.de of P5(at)parkvogel.de of P23(at)Parkvogel.de

  Consequences of Withdrawal

  In the event of an effective revocation, the services received by both parties are to be returned and any benefits derived (e.g. interest) returned. If you are unable to refund or return the re-ceived services and benefits (e.g. advantages of use) in whole or in part, or only in a deteriorated condition, you must compensate us for the loss in value. Obligations to refund payments must be fulfilled within 30 days. The period begins for you with the dispatch of your declaration of revo-cation, for us with its receipt.

  Special Advice

  Your right of withdrawal expires prematurely if the contract is completely fulfilled by both par-ties at your express request prior to you exercising your right of withdrawal.

  End of Cancellation Policy

  VI. European Online Dispute Resolution Platform
  The European Commission has launched a European Online Dispute Resolution Platform (OS Platform) at ec.europa.eu/consumers/odr/. The OS platform can be used by a consumer for the out-of-court settlement of a dispute arising from online contracts with a company established in the EU.
  Parkvogel GmbH does not have to participate in dispute resolution procedures before a consumer arbitration board. We prefer to clarify your concerns in direct communication with you and there-fore do not participate in such dispute resolution procedures. Please contact us directly if you have any questions or problems.

  VII. Applicable Law, Agreement on Jurisdiction, Translations
  1.    If the customer is a consumer, the mandatory provisions of the law of the country in which the customer usually resides shall apply.
  2.    Outside the area of consumer protection standards, German law shall apply to the exclusion of the conflict rules of private international law.
  3.    If the renter is a merchant, the place of jurisdiction for all legal disputes, regardless of the legal grounds, shall be the registered office of Parkvogel GmbH, i.e. Mönchengladbach, unless another place of jurisdiction is mandatory by law.
  4.    In the event of a translation of these General Terms and Conditions, only the German version shall remain legally binding.

   

  D. General Conditions of Parking and Use of Parking Spaces at Düsseldorf Airport

  The following General Terms and Conditions of Parking and Use apply to the use of online re-served parking space provided by Flughafen Düsseldorf GmbH, unless otherwise stipulated in the Special Terms and Conditions for Parking Space Reservation.

  I. Rental agreement

  1. Upon conclusion of the parking space rental agreement by entering the reserved parking facili-ties during the reservation period, Flughafen Düsseldorf GmbH as Lessor is obliged to provide the Customer as Lessee with a parking space for use in the parking facility specified in the con-tract confirmation sent by Parkvogel GmbH for the parking period (rental period) specified in the contract confirmation against payment of the rent (parking fees) specified in the contract confir-mation. During the rental period, the Hirer is entitled to enter and exit the parking facility once (no permanent rental contract). There is no entitlement to a specific parking space in the parking facility specified in the contract confirmation.
  2. Guarding, surveillance, safekeeping and granting of insurance cover are not subject matter of the rental agreement. Even if personnel are present in the parking facility or the parking space is observed with optical-electronic equipment (video surveillance), this does not imply any assump-tion of custody or liability, in particular not for theft or damage by other Tenants or other third parties. In the case of video surveillance, the person responsible within the meaning of Art. 4 No. 7 GDPR is the Lessor (for name and address see preamble).
  3 Before leaving the parking facility, the Hirer is obliged to report obvious damage to his vehicle to the personnel responsible for the parking facility and, if necessary, to be contacted via the emergency call, in order to give them the opportunity to inspect the vehicle. If this is not possible or not reasonable for the Hirer by way of exception, the notification must be made in writing to the Rental Firm at the address stated in section C II. f. no later than 14 days after the event of damage. In the case of non-obvious damage, the notification must be made in writing within 14 days after the damage is discovered (preclusive periods).
  4. If the Hirer violates his duty of disclosure according to the above paragraph, all claims for damages of the Hirer against the Owner are excluded, unless the Hirer is not responsible for the violation. This exclusion of liability shall not apply if the Hirer has suffered personal injury or if the Owner has caused the damage through gross negligence or intent.

  II. Rent/Parking Fee
  1. The rental ("parking fee") is determined by the length of time between a vehicle entering and exiting the parking facility ("rental period") or the rental period stated in the contract confirma-tion, provided that the Customer complies with the latter. The parking fee shall be paid in ac-cordance with the price list valid at the time of vehicle entry, which is displayed on site, or in accordance with the contract confirmation.
  2. The parking fee is to be paid before exiting the car park at the pay machine with the parking ticket received at the entrance. If a barcode is used at the entrance, any credit card or German EC card can be used. If the Customer has used an entry card (parking ticket) for entry (cf. Sec-tion VI., Paragraphs 1 and 2 below), the parking fee is to be paid before exit at the pay machine or by presenting the entry card at the local parking service head office.

  III. Duration of Parking, Maximum Parking Period, Termination, Compensation for Use
  1.    The contract ends with the expiry of the rental period, unless the contract is terminated with-out notice or something else is expressly agreed. For the rental period, ordinary termination of the rental agreement is excluded.
  2.    The maximum parking period is 6 weeks. The Hirer is obliged to remove the parked vehicle from the parking facility immediately after the end of the contract or after the expiry of the max-imum parking period and to pay unpaid parking fees. If the Hirer does not comply with his obli-gation to vacate the premises, the Lessor shall be entitled to remove the Hirer's vehicle from the parking facility after prior written request, setting a reasonable deadline and warning to vacate the parking space. The Hirer shall bear the costs of the vacation, storage, recycling and disposal, unless the Hirer is not responsible for the failure to clear the parking space.
  3.    If the Hirer does not remove his vehicle from the parking facility after the expiry of the rental period or after the expiry of the maximum parking period, the Hirer shall owe compensation for use for the period until the removal of the vehicle and in the amount of the parking fees as shown in the price list valid at the time of entry of the vehicle, which is displayed on site in the parking facility.
  4.    The compensation for use must be paid at the pay machine on site before leaving the premises.
  5.    Each party is entitled to terminate the contract without notice for good cause. Good cause for the Lessor shall be deemed to exist in particular if the Hirer, despite a warning, repeatedly or con-tinuously violates the General Terms of Use in accordance with Section VIII., unless the Hirer is not responsible for the violation.
  6.    In case of violation of the General Terms of Use according to section VIII. or other disturb-ances of possession, the Lessor is entitled to have the vehicle towed away at the expense of the Hirer, provided that no more than 8 hours have passed between the parking of the vehicle and the assignment of the towing company. Furthermore, the Lessor shall be authorised to remove the vehicle from the parking facility in case of urgent danger.

  IV. Liability of the Lessor
  1.    During the duration of the rental contract, the Lessor is liable for damages which are demon-strably caused by culpable breaches of duty by her, her employees or agents. Accordingly, the Rental Firm is not liable for damage caused solely by natural phenomena, for which other Hirers or other third parties are responsible, and in particular as a result of theft or damage to the vehi-cle.
  2.    The Lessor shall only be liable for breaches of duty in the event of intent or gross negligence, unless otherwise provided for below. In the case of simple negligence, the Lessor shall only be liable if there is an injury to life, body or health based on a culpable breach of duty (personal inju-ry) or a breach of essential contractual obligations, the fulfilment of which makes the proper exe-cution of the contract possible in the first place and on the fulfilment of which the Hirer relies and may rely.
  3.    As far as the liability of the Lessor is excluded or limited, this also applies to the personal lia-bility of the employees, representatives and vicarious agents of the Lessor in connection with the rental agreement.

  V. Liability of the Lessee
  The Hirer shall be liable for all damage culpably caused to the Owner or third parties by himself, his employees, his agents or his accompanying persons. Furthermore, he shall be liable for culpa-bly caused contamination and damage to the parking facility. Any further legal liability of the Hirer remains unaffected by this.

  VI. Access Medium
  1. The lessee shall use the barcode provided to enter the parking facility. A parking ticket will then be generated for payment of the parking fee, which must be paid at the pay machine before leaving the car park.
  2. If the use of the barcode provided is not possible for technical reasons, the customer shall draw an entry card (parking ticket) on site, which he shall insert into the entry terminal upon en-try and which must be paid for at the automatic pay station before exiting. For the Rental Firm, the respective owner of the access medium (access/entrance ticket) has the right to use the vehicle and the rented parking space. The Lessor is entitled, but not obliged, to verify this claim. If the access medium is not accepted, the “call assistance” key of the entry terminal must be pressed. When leaving the car park, the Hirer shall insert the access medium into the exit terminal. Pay-ments shall only be made to the cashier personnel authorised for this purpose if payment by ac-cess card is not possible for technical reasons. Upon payment to the cashier personnel, the Hirer shall receive a receipt on which the name of the cashier, the payment amount and the date shall be noted.
  3. If the Hirer does not use the access medium provided for this purpose in accordance with sec-tion 2 when leaving the vehicle, the Hirer shall pay the Owner a flat-rate reimbursement of ex-penses in the amount of a daily parking fee, unless the Hirer is not responsible for this or proves that expenses were not incurred or were significantly lower than the flat-rate; this shall not affect any further claims for damages. Irrespective of damages and reimbursement of expenses, the Hir-er shall owe the parking fee owed for the rental period.

  VII. Applicable Law, Agreement on Jurisdiction, Translations
  1.    If the renter is a consumer, the mandatory provisions of the law of the country in which the renter is usually staying apply.
  2.    Outside the area of consumer protection standards, German law shall apply to the exclusion of the conflict rules of private international law.
  3.    If the Hirer is a merchant, the place of jurisdiction for all legal disputes, regardless of their legal basis, shall be the registered office of the Owner, i.e. Düsseldorf, unless another place of jurisdiction is mandatory by law.
  4.    In the event of a translation of these General Terms and Conditions, only the German version shall remain legally binding.

  VIII. General Terms of Use
  1.    The vehicle can only be parked and collected during the opening hours posted on site or oth-erwise announced.
  2.    The renter is entitled to park cars without trailers in the parking facility (vehicles). Motorbikes may only be parked if this is expressly permitted by an appropriate sign. The prerequisite for the parking authorisation is always that the parked vehicle has liability insurance, a registration plate (§ 23 StVZO, i.e. German Road Traffic Licensing Regulations) and a valid official inspection sticker (e.g. TÜV, i.e. technical inspection agency).
  3.    Vehicles may only be parked within the marked parking spaces, and only one vehicle per park-ing space. Parking in reverse is not permitted. If instruction personnel work on site, the Hirer shall park in the space allocated to him/her. If parking spaces are reserved for tenants with special au-thorisation (e.g. long-term parking, disabled persons), the Hirer shall provide proof of this on re-quest.
  4.    Within the parking facility, the vehicle may be moved at a maximum walking speed.
  5.    The following is not permitted in the parking facility
  - the parking of trailers;
  - the unauthorised parking of vehicles outside the parking space markings, such as in the roadway area, on two parking spaces, in front of emergency exits, on disabled parking spaces, on parking spaces marked as reserved or on crosshatched areas;
  - the storage of (manufacturing) supplies and inflammable objects as well as empty supplies con-tainers;
  - the unnecessary running of engines;
  - disturbing the neighbourhood by exhaust gases and noise, in particular by running or trying out the engine for a long time and by honking;
  - parking of vehicles with leaking tank, engine, damaged oil, cooling water, air conditioning sys-tem and carburettor tanks or with damage that endangers the operation of the parking facility or in an otherwise unsafe condition;
  - refuelling the vehicle;
  - the stay in the parking facility, unless it is exclusively related to the parking of a vehicle, in par-ticular camping;
  - the repair or maintenance of vehicles;
  - the contamination of the parking facility, in particular by cleaning the vehicle, draining cooling water, fuel or oil;
  - the use of roads, including entrances and exits, except where there are no pavements or hard shoulders;
  - smoking and the use of fire;
  - riding bicycles, mopeds, inline skates, skateboards and other vehicles or equipment and parking them in the parking facility;
  - the distribution of advertising material.
  6.    The Hirer shall also follow the instructions of the personnel and observe the traffic signs and information signs on site. Otherwise, the Airport User Regulations of Flughafen Düsseldorf GmbH and the provisions of the German Road Traffic Regulations shall apply accordingly.

  Download: Algemene handelsvoorwaarden van Parkvogel GmbH (parkeergarages P4, P5 en parkeerterrein P23) geldig vanaf 01.12.2020 (PDF, 248 KB)