Hoogste veiligheid

Voor u en uw voertuig: meer informatie

 

Hoogste veiligheid
Met een goed humeur op vakantie

Een stressvrije reis - met Parkvogel!

Met een goed humeur op vakantie
Gemakkelijk. Clever. Parkeren

Welkom bij Parkvogel Düsseldorf

Gemakkelijk. Clever. Parkeren

Begin uw boeking:

End uw boeking:

Zeitraumauswahl

Dezember 2015

Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00

tijd:

Uur
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
Notulen
00
15
30
45
Laden van beschikbare parkeerplaatsen

Hier vindt u onze algemene voorwaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden

 • Algemene handelsvoorwaarden

  Algemene handelsvoorwarden geldig vanaf 29.05.2019

  Het systeem voor boeking van parkeerplaatsen en gebruik van de door SITA Airport IT GmbH aangeboden diensten zijn onderhevig aan de hierna beschreven Algemene handelsvoorwaarden. De op het tijdstip van boeking geldende versie is telkens van toepassing.

  A. Algemene online contractvoorwaarden

  I. Het beschikbaar stellen van het online systeem voor reserveren/boeken houdt geen juridisch bindend aanbod van SITA Airport IT GmbH in, maar enkel een vrijblijvend verzoek aan de klant om ons een offerte tot het afsluiten van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract te doen.

  II. Door het online contractformulier te verzenden, brengt de klant een bindend bod tot afsluiting van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract uit.

  III. De acceptatie van dit aanbod vindt plaats door een bevestiging van SITA Airport IT GmbH, onverwijld na uitbrengen van het bod en controle van de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen door SITA Airport IT GmbH (contractbevestiging).
  De contractbevestiging kan overeenkomstig de volgende aanwijzingen door de klant herroepen worden in het kader van het wettelijke herroepingsrecht, wanneer hij bij het afsluiten van het huurcontract als consument in de zin van § 13 BGB handelde. Consumenten in de zin van § 13 BGB zijn natuurlijke personen die het huurcontract afsluiten voor een doel dat niet binnen hun bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit valt.

  Herroepingsbeleid

  Herroepingsrecht


  U kunt uw contractuele verklaring binnen twee weken in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen zonder opgaaf van redenen. Indien de contractuele verklaring binnen een termijn van minder dan twee weken voor de gewenste periode voor huur van de parkeerplaats wordt uitgebracht, dan eindigt de herroepingstermijn uiterlijk op de dag van gebruik van de parkeerplaats met het binnenrijden in de parkeergarage. De termijn begint na ontvangst van deze kennisgeving in tekstvorm, echter niet vóór sluiting van de overeenkomst en ook niet vóór nakoming van onze informatieplichten volgens § 312c lid 2 BGB juncto § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV, alsook onze plichten volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB juncto § 3 BGB-InfoV. Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet gericht worden aan:

  SITA Airport IT GmbH
  IT Parking
  Parsevalstraße 7a
  DE-40468 Düsseldorf
  Fax: +49 211 55359
  E-mail: info(at)sita-airport-it.aero

  Gevolgen van herroeping

  In geval van een effectieve herroeping moeten beide partijen de ontvangen prestaties en, in voorkomend geval, de verkregen voordelen (bijv. interesten) teruggeven. Indien u ons de ontvangen prestaties en benuttingen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of in slechtere toestand terug kunt geven, dan dient u een vergoeding te betalen. Verplichtingen tot de vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van de herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst ervan.

  Bijzondere aanwijzingen

  Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig wanneer het contract door beide partijen op uw uitdrukkelijke wens volledig vervuld is voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

  Einde van het herroepingsbeleid

  B. Algemene stallingsvoorwaarden, Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen, overboeken en annuleren

  De volgende Algemene stallingsvoorwaarden en gebruiksbepalingen gelden voor het online boeken en reserveren van parkeerplaatsen, tenzij in de Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen iets is geregeld dat daarvan afwijkt.

  I. Huurcontract

  1. Met het afsluiten van het parkeerplaatshuurcontract via de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om de huurder in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging voor de stallingsduur (huurtijd) vermeld in de contractbevestiging een parkeerplaats voor gebruik ter beschikking te stellen tegen betaling van de huurprijs (parkeerkosten). Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. Bewaking, toezicht, bewaring en verlening van dekking door de verzekering vallen niet onder het huurcontract. Ook wanneer in de parkeervoorziening personeel aanwezig is of die met optische-elektronische middelen in het oog wordt gehouden (videobewaking), is hiermee geen overname van hoede of aansprakelijkheid verbonden, in het bijzonder niet voor diefstal of beschadiging. Bij videobewaking is de verantwoordelijke autoriteit zoals bedoeld in de wet inzake gegevensbescherming SITA Airport IT GmbH, Parsevalstraße 7a, 40468 Düsseldorf, tel. +49 (0)211/ 421 55001.

  II. Huurprijs / parkeer- en reserveringskosten

  1. De huurprijs (parkeerkosten) wordt bepaald volgens de verblijfstijd tussen het naar binnen en buiten rijden van een voertuig in resp. uit de parkeervoorziening (huurperiode). Indien de online geboekte parkeertijd wordt nageleefd, gelden de in het huurcontract overeengekomen tarieven. Wordt de huurperiode overschreden, dan gelden de in punt V,4 genoemde tarieven. Dit geldt ook bij boeking van eventuele speciale aanbiedingen, wanneer de huurder niet voldoet aan de voorwaarden ervan.

  2. De in het boekingsvenster aangegeven parkeerkosten moeten bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” onmiddellijk betaald worden via een van de aangeboden betaalmiddelen (creditcard, Giropay, iDeal enz.). Een terugbetaling van het parkeergeld is uitgesloten wanneer de klant voor het einde van de huurtermijn vermeld in de contractbevestiging buiten de parkeervoorziening rijdt.
  Bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” heeft de klant een inrijkaart gebruikt om naar binnen te rijden. In dit geval moet het parkeergeld voor verwijdering van het voertuig ter plaatse worden betaald aan de automaten of in de parkeerservicecentrale, op vertoon van de toegangskaart.

  3. Voor reserveringen waaraan kosten verbonden zijn moeten de in het venster voor reservering/boeking aangegeven reserveringskosten onmiddellijk bij boeking/reservering via een van de aangeboden betaalmiddelen betaald worden.

  4. Het terugbetalen van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het geval dat de klant de reservering of parkeerplaats niet gebruikt of niet binnen de reserverings-/huurperiode (punt III) de parkeervoorziening binnen rijdt.

  5. Indien de klant bij vertrek niet in staat is om de parkeerkosten te vereffenen, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om deze kosten via de bij boeking gebruikte creditcard of bankpas te innen.

  III. Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen: Reserveringsplicht – reserveringstermijn, huur

  1. Met de afsluiting van het reserveringscontract door de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om voor de klant in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging een parkeerplaats vrij te houden met het oog op het afsluiten van een huurcontract volgens sub B. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. SITA Airport IT GmbH houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplaats vrij gedurende 4 uur, gerekend vanaf de in de contractbevestiging genoemde aankomsttijd (reserveringstermijn). Indien binnen de reserveringstermijn geen aankomst in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging plaatsvindt, dan geldt de reservering als niet opgenomen. In dit geval wordt de reservering gewist en heeft SITA Airport IT GmbH het recht om de parkeerplaats aan een andere klant toe te kennen.

  3. Met het binnenrijden in de parkeervoorziening komt tussen SITA Airport IT GmbH en de klant een huurcontract over een parkeerplaats volgens de voorwaarden van sub B tot stand.

  4. De parkeerkosten worden bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” bij het verlaten van de parkeervoorziening aan de uitritterminal bepaald volgens het parkeertarief dat geldt op het tijdstip van aankomst en moeten met de bij de reservering aangegeven creditcard of bankpas voldaan worden. Bij gebruik van een streepjescode voor het binnenrijden kan met eender welke creditcard of bankpas betaald worden. Indien de klant voor het binnenrijden een inrijkaart (parkeerticket) heeft gebruikt, dan moet hij de parkeerkosten vóór vertrek aan de betaalautomaten of op vertoon van de inrijkaart in de parkeerservicecentrale ter plaatse vereffenen.

  IV. Bijzondere voorwaarden voor omboeking / annulering

  1. Omboekingen en wijzigingen achteraf van de reservering zijn in principe mogelijk volgens de onderstaande voorwaarden, waarbij een wissel van de verhurende contractant met de omboeking niet meer kan plaatsvinden:

  1.1 Er kan eenmaal gratis worden omgeboekt. De reserveringskosten worden niet terugbetaald. Omboekingen zijn mogelijk vanaf het tijdstip van ontvangst van de contractbevestiging tot 24 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertijd.

  1.2 Bij omboekingen kan het nieuw gekozen begin van de parkeertijd tot 12 maanden na het oorspronkelijk overeengekomen begin liggen.

  1.3 Omboekingen in een andere tariefzone zijn mogelijk indien het nieuw gekozen parkeerplaatsaanbod dezelfde betalingsoptie (“Vooruitbetaling” of “Betaling bij vertrek”) als de oorspronkelijke boeking heeft.

  1.4 Omboekingen met een verlenging of verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode zijn eveneens mogelijk.
  Bij omboekingen in een duurdere tariefzone of met een verlenging van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt ook het prijsverschil ten opzichte van het oorspronkelijk geboekte parkeerplaatsaanbod berekend. Bij producten met de betalingsoptie "Vooruitbetaling" wordt bij afsluiting van de omboeking het overeenkomstige prijsverschil van uw creditcard of bankpas afgeschreven. Bij producten met de betalingsoptie “Betaling bij vertrek” betaalt u de parkeerkosten rechtstreeks ter plaatse (de parkeerkosten worden berekend volgens de werkelijke verblijfsduur en de plaatselijk uitgehangen tarieven).
  Bij omboekingen in een gunstigere tariefzone of met een verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt het verschil bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” niet terugbetaald.

  2. Bij producten met betaalwijze 'vooruitbetaling' is een terugbetaling van het parkeergeld voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt enkel mogelijk indien a) de annulering voor het betreffende product niet reeds uitdrukkelijk uitgesloten werd bij de boeking en b) de klant de geboekte parkeerplaats tot 48 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertermijn schriftelijk of via e-mail aan het adres vermeld in paragraaf A punt III annuleert. Het bepalende tijdstip is de ontvangst van de annuleringsverklaring door SITA Airport IT GmbH.
  In het geval van een volgens bovenstaande paragraaf geldige annulering worden administratiekosten van 10 euro incl. omzetbelasting in rekening gebracht; het verschil (parkeergeld verminderd met administratiekosten) wordt aan de klant terugbetaald. De klant heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat er geringere kosten zijn ontstaan voor SITA Airport IT GmbH.
  Verder is een terugbetaling van het parkeergeld, voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt, enkel mogelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen (thans: § 537 BGB).

  3. De bepalingen van punt IV doen geen afbreuk aan het herroepingsrecht, dat blijft gelden volgens de bepalingen van paragraaf A punt III.

  V. Stallingsduur

  1. Het contract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, echter uiterlijk na een parkeerduur van 6 weken, tenzij het contract eerder onmiddellijk werd opgezegd of iets anders uitdrukkelijk overeengekomen is.

  2. Voor de huurperiode is de normale opzegging van het huurcontract uitgesloten. Het huurcontract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, tenzij het eerder onmiddellijk werd opgezegd.

  3. De huurder is verplicht om het gestalde voertuig na afloop van het contract onverwijld te verwijderen uit de parkeervoorziening en openstaande parkeerkosten te betalen. Indien de huurder zijn ontruimingsplicht niet nakomt, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om, na voorafgaand schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn en dreiging van ontruiming, het voertuig van de huurder uit de parkeervoorziening te verwijderen. De huurder draagt de kosten van de ontruiming, bewaring, gebruik en verwijdering, tenzij het nalaten van ontruimen niet zijn verantwoordelijkheid is.

  4. Indien de huurder zijn voertuig na afloop van de huurperiode niet uit de parkeervoorziening verwijdert, is hij voor de tijd tot de verwijdering een bezettingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van de ter plaatse gebruikelijke parkeerkosten. Als ter plaatse gebruikelijk gelden de parkeerkosten die ter plaatse uithangen in de tijd tot verwijdering voor de parkeervoorziening waarin het voertuig staat.

  5. De bezettingsvergoeding moet voor verwijdering van het voertuig worden betaald met creditcard of bankpas. Indien hij dit wenst, ontvangt de klant een bewijs van de geïnde bezettingsvergoeding. Indien de klant een inrijkaart heeft gebruikt om naar binnen te rijden, dan moet de bezettingsvergoeding ter plaatse betaald worden in de parkeerservicecentrale om het voertuig weg te kunnen halen, op vertoon van de inrijkaart.

  6. Elke partij heeft het recht om het contract om belangrijke redenen onmiddellijk op te zeggen. Een belangrijke reden voor SITA Airport IT GmbH doet zich in het bijzonder voor wanneer de huurder ondanks aanmaning opnieuw of verder handelt in strijd met de gebruiksbepalingen volgens sub C, tenzij dit niet zijn verantwoordelijkheid is.

  7. Bij schending van de gebruiksbepalingen volgens sub C of andere storingen van het bezit heeft SITA Airport IT GmbH het recht om op kosten van de huurder het voertuig te laten wegslepen, indien niet meer dan acht uur verstreken zijn tussen het stallen van het voertuig en het verwittigen van het takelbedrijf. SITA Airport IT GmbH heeft voorts het recht om het voertuig bij dringend gevaar uit de parkeervoorziening te verwijderen.

  VI. Aansprakelijkheid van de verhuurder

  1. Tijdens de duur van het huurcontract is SITA Airport IT GmbH enkel aansprakelijk voor schadevergoeding (inclusief niet-contractuele aansprakelijkheid) wanneer de schade volgt uit grove nalatigheid of opzettelijk werd veroorzaakt, of berust op de schending van een wezenlijke contractuele hoofdverplichting of fundamentele verplichting, die de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarbij de huurder erop vertrouwt en kan vertrouwen dat ze wordt vervuld. Tot deze wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen behoren geen nevendiensten zoals shuttle- of bagageservice.

  2. Indien SITA Airport IT GmbH een fundamentele of essentiële contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot de te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract.

  2.1 De aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor financiële verliezen is per schadegeval beperkt tot een bedrag van vijfduizend EURO (5.000,- €) en voor alle schadegevallen onder dit contract tot een bedrag van tienduizend EURO (10.000,- €).

  2.2 Bij een aansprakelijkheid voor materiële schade is de schade beperkt tot een bedrag van hoogstens dertigduizend EURO (30.000,- €).

  2.3 Elke aansprakelijkheid voor de schending van overige verplichtingen is uitgesloten.

  3. Een aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor gevolgschade of onrechtstreekse schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en verlies van besparingen is uitgesloten.

  4. SITA Airport IT GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die alleen aan weersomstandigheden, andere huurders of overige derden toe te rekenen is, en in het bijzonder als gevolg van diefstal of beschadiging aan het voertuig is ontstaan.

  5. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de medewerkers van de partijen, alle bij de uitvoering van dit contract verbonden ondernemingen van de partijen en de medewerkers daarvan.

  6. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien SITA Airport IT GmbH volgens de wet inzake productaansprakelijkheid of andere dwingende wettelijke voorschriften aansprakelijk is en bij letselschade.

  VII. Aansprakelijkheid van de huurder

  De huurder is aansprakelijk voor alle door hemzelf, zijn werknemers, gemachtigden of begeleidende personen opzettelijk veroorzaakte schade aan SITA Airport IT GmbH of derden. Bovendien is hij aansprakelijk voor opzettelijke vervuiling en beschadiging van de parkeervoorziening.

  VIII. Toegangsmiddel

  1. Om de parkeervoorziening binnen of buiten te rijden, moet de huurder het toegangsmiddel vastgelegd bij de boeking (bankpas, creditcard, pincode of streepjescode) gebruiken. Indien dit toegangsmiddel bij het naar binnen rijden zou leiden tot de afgifte van een toegangsticket, moet dit ticket worden ontnomen en geldt dit als bewijs van gebruiksrecht voor de gereserveerde parkeerplaats. Om het parkeergeld te berekenen en betalen, moet het ticket in de automaat worden ingevoerd wanneer het parkeerterrein wordt verlaten.

  2. Voor SITA Airport IT GmbH geldt de betreffende bezitter van het toegangsmiddel als gerechtigd om de gehuurde parkeerplaats te gebruiken. SITA Airport IT GmbH heeft het recht maar niet de plicht om deze legitimatie na te gaan. Wanneer het toegangsmiddel niet wordt aangenomen, moet op de hulpknop van de inritterminal worden gedrukt. Bij het naar buiten rijden moet de huurder het toegangsmiddel of het na betaling uit de automaat ontvangen ticket in de betreffende terminal invoeren. Bij betaling aan het kassierpersoneel moet de huurder dit laten kwiteren; op het betalingsbewijs moeten de naam van de kassier, het betaalde bedrag en de datum genoteerd zijn.

  IX. Toepasselijk recht – Aanwijzing van de bevoegde rechtbank – Vertalingen


  1. Het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt.

  2. Is de huurder handelaar, dan wordt als bevoegde rechtbank voor elke rechtsvervolging, op welke rechtsgrond ook, het hoofdkantoor van SITA Airport IT GmbH – derhalve Düsseldorf overeengekomen – tenzij een andere rechtbank dwingend volgens de wet wordt voorgeschreven.

  3. In geval van vertaling van deze Algemene handelsvoorwaarden blijft alleen de Duitse versie juridisch bindend.

  C. Gebruiksbepalingen

  1. Het voertuig kan enkel tijdens de ter plaatse uitgehangen of op andere wijze bekendgemaakte openingstijden gestald en afgehaald worden.

  2. De huurder heeft het recht om in de parkeervoorziening personenauto's zonder aanhangers te parkeren (voertuigen). Motorfietsen mogen enkel geparkeerd worden wanneer dit door een overeenkomstig bord uitdrukkelijk toegestaan is. Campers morgen alleen worden geparkeerd als deze niet meer dan een totaal gewicht van 2,8 ton. Voorwaarde voor het parkeerrecht is steeds dat het gestalde voertuig een aansprakelijkheidsverzekering heeft, voorzien is van een kentekenplaat (§ 23 StVZO) en van een geldig vignet van de technische keuringsdienst (bijv. TÜV).

  3. Voertuigen mogen enkel binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen gestald worden en per parkeerplaats slechts één voertuig. Het achterwaarts inparkeren is niet toegestaan. Indien instructiepersoneel aanwezig is, moet de huurder op de door hen aangewezen plek parkeren. Zijn parkeerplaatsen voor huurders met speciale behoeften voorhanden (bijv. voorbehouden parkeerplaatsen, lang parkeren, mensen met een handicap, vrouwen), dan moet de huurder dit kunnen aantonen. Gebruikers van voorbehouden parkeerplaatsen zonder beperkte toegang moeten de reserveringsbevestiging van buiten zichtbaar in het voertuig leggen.

  4. Binnen de parkeervoorziening mag het voertuig hoogstens stapvoets bewegen.

  5. In de parkeervoorziening is het volgende niet toegestaan:
  – de opslag van brandstoffen en voorwerpen met brandgevaar zoals houders van brandstoffen
  – het onnodig laten draaien van motoren
  – het parkeren van voertuigen met openstaande tank of motorkap, of andere verkeersonveilige toestand
  – het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet strikt in samenhang met het parkeren van een voertuig staat, in het bijzonder het kamperen
  – de reparatie of het onderhoud van voertuigen
  – de verontreiniging van de parkeervoorziening, in het bijzonder door reiniging van het voertuig, het aflaten van koelwater, brandstof of olie
  – het wandelen op de rijbanen inclusief in- en uitritten, tenzij er geen voetpaden of bermen aanwezig zijn
  – het roken en gebruik van vuur
  – het rijden met fietsen, snorfietsen, inline skates, skateboards en andere voertuigen of apparaten, alsook het parkeren ervan in de parkeervoorziening
  – het uitdelen van reclamemateriaal

  6. De huurder moet ook de aanwijzingen van het personeel opvolgen, en de verkeerstekens en borden ter plaatse in acht nemen. Voorts gelden het reglement inzake het gebruik van de luchthaven en de bepalingen van de verkeerswetgeving overeenkomstig.

  7. De huurder is verplicht om schade die hij in de parkeervoorziening of de installaties ervan veroorzaakt heeft onverwijld te melden aan SITA Airport IT GmbH.

  8. De huurder is ook verplicht om zichtbare schade aan zijn voertuig voor het verlaten van de parkeervoorziening te melden aan het personeel dat voor de parkeervoorziening verantwoordelijk is en zo nodig via het alarmnummer gewaarschuwd moet worden; tevens moet dat personeel de kans krijgen om het voertuig te kunnen onderzoeken. Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is voor de huurder omdat bij het naar buiten rijden geen medewerker beschikbaar is of om andere redenen niet redelijk, dan moet het schadegeval uiterlijk 7 dagen na vaststelling in tekstvorm (bijv. email, telefax, SMS enz.) aangegeven worden bij SITA Airport IT GmbH op het in sub A punt III. genoemde adres. Bij niet-zichtbare schade moet de aangifte schriftelijk binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade plaatsvinden, echter in ieder geval binnen 80 dagen na afloop van het parkeerproces ook in tekstvorm (vervaltermijnen), aangezien om redenen van gegevensbescherming de gegevens over het parkeerproces daarna gewist worden.

  9. Indien de huurder zijn aangifteplicht volgens voorgaand lid 1 punt C.8 schendt, dan zijn alle schadeclaims van de huurder uitgesloten, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de schending. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer bij de huurder een letselschade ontstaan is of wanneer SITA Airport IT GmbH de schade uit grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt heeft.

  Stand: 29.05.2019

  Algemene handelsvoorwarden geldig vanaf 30.01.2019 tot 28.05.2019

  Het systeem voor boeking van parkeerplaatsen en gebruik van de door SITA Airport IT GmbH aangeboden diensten zijn onderhevig aan de hierna beschreven Algemene handelsvoorwaarden. De op het tijdstip van boeking geldende versie is telkens van toepassing.

  A. Algemene online contractvoorwaarden

  I. Het beschikbaar stellen van het online systeem voor reserveren/boeken houdt geen juridisch bindend aanbod van SITA Airport IT GmbH in, maar enkel een vrijblijvend verzoek aan de klant om ons een offerte tot het afsluiten van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract te doen.

  II. Door het online contractformulier te verzenden, brengt de klant een bindend bod tot afsluiting van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract uit.

  III. De acceptatie van dit aanbod vindt plaats door een bevestiging van SITA Airport IT GmbH, onverwijld na uitbrengen van het bod en controle van de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen door SITA Airport IT GmbH (contractbevestiging).

  De contractbevestiging kan overeenkomstig de volgende aanwijzingen door de klant herroepen worden in het kader van het wettelijke herroepingsrecht, wanneer hij bij het afsluiten van het huurcontract als consument in de zin van § 13 BGB handelde. Consumenten in de zin van § 13 BGB zijn natuurlijke personen die het huurcontract afsluiten voor een doel dat niet binnen hun bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit valt.

  Herroepingsbeleid

  Herroepingsrecht

  U kunt uw contractuele verklaring binnen twee weken in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen zonder opgaaf van redenen. Indien de contractuele verklaring binnen een termijn van minder dan twee weken voor de gewenste periode voor huur van de parkeerplaats wordt uitgebracht, dan eindigt de herroepingstermijn uiterlijk op de dag van gebruik van de parkeerplaats met het binnenrijden in de parkeergarage. De termijn begint na ontvangst van deze kennisgeving in tekstvorm, echter niet vóór sluiting van de overeenkomst en ook niet vóór nakoming van onze informatieplichten volgens § 312c lid 2 BGB juncto § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV, alsook onze plichten volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB juncto § 3 BGB-InfoV. Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet gericht worden aan:

  SITA Airport IT GmbH
  IT Parking
  Parsevalstraße 7a
  DE-40468 Düsseldorf
  Fax: +49 211 55359
  E-mail: info@sita-airport-it.aero

  Gevolgen van herroeping

  In geval van een effectieve herroeping moeten beide partijen de ontvangen prestaties en, in voorkomend geval, de verkregen voordelen (bijv. interesten) teruggeven. Indien u ons de ontvangen prestaties en benuttingen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of in slechtere toestand terug kunt geven, dan dient u een vergoeding te betalen. Verplichtingen tot de vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van de herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst ervan.

  Bijzondere aanwijzingen

  Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig wanneer het contract door beide partijen op uw uitdrukkelijke wens volledig vervuld is voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

  Einde van het herroepingsbeleid

  De volgende Algemene stallingsvoorwaarden en gebruiksbepalingen gelden voor het online boeken en reserveren van parkeerplaatsen, tenzij in de Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen iets is geregeld dat daarvan afwijkt.

  B. Algemene stallingsvoorwaarden

  I. Huurcontract

  1. Met het afsluiten van het parkeerplaatshuurcontract via de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om de huurder in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging voor de stallingsduur (huurtijd) vermeld in de contractbevestiging een parkeerplaats voor gebruik ter beschikking te stellen tegen betaling van de huurprijs (parkeerkosten). Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. Bewaking, toezicht, bewaring en verlening van dekking door de verzekering vallen niet onder het huurcontract. Ook wanneer in de parkeervoorziening personeel aanwezig is of die met optische-elektronische middelen in het oog wordt gehouden (videobewaking), is hiermee geen overname van hoede of aansprakelijkheid verbonden, in het bijzonder niet voor diefstal of beschadiging. Bij videobewaking is de verantwoordelijke autoriteit zoals bedoeld in de wet inzake gegevensbescherming SITA Airport IT GmbH, Parsevalstraße 7a, 40468 Düsseldorf, tel. +49 (0)211/ 421 55001.

  II. Huurprijs / parkeer- en reserveringskosten

  1. De huurprijs (parkeerkosten) wordt bepaald volgens de verblijfstijd tussen het naar binnen en buiten rijden van een voertuig in resp. uit de parkeervoorziening (huurperiode). Indien de online geboekte parkeertijd wordt nageleefd, gelden de in het huurcontract overeengekomen tarieven. Wordt de huurperiode overschreden, dan gelden de in punt III,4 genoemde tarieven. Dit geldt ook bij boeking van eventuele speciale aanbiedingen, wanneer de huurder niet voldoet aan de voorwaarden ervan.

  2. De in het boekingsvenster aangegeven parkeerkosten moeten bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” onmiddellijk betaald worden via een van de aangeboden betaalmiddelen (creditcard, Giropay, iDeal enz.). Een terugbetaling van het parkeergeld is uitgesloten wanneer de klant voor het einde van de huurtermijn vermeld in de contractbevestiging buiten de parkeervoorziening rijdt.

  Bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” heeft de klant een inrijkaart gebruikt om naar binnen te rijden (zie hieronder sub D II 2). In dit geval moet het parkeergeld voor verwijdering van het voertuig ter plaatse worden betaald aan de automaten of in de parkeerservicecentrale, op vertoon van de toegangskaart. 

  3. Voor reserveringen waaraan kosten verbonden zijn moeten de in het venster voor reservering/boeking aangegeven reserveringskosten onmiddellijk bij boeking/reservering via een van de aangeboden betaalmiddelen betaald worden.

  4. Het terugbetalen van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het geval dat de klant de reservering of parkeerplaats niet gebruikt of niet binnen de reserverings-/huurperiode de parkeervoorziening binnen rijdt.

  5. Indien de klant bij vertrek niet in staat is om de parkeerkosten te vereffenen, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om deze kosten via de bij boeking gebruikte creditcard of bankpas te innen.

  III. Stallingsduur

  1. Het contract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, echter uiterlijk na een parkeerduur van 6 weken, tenzij het contract eerder onmiddellijk werd opgezegd of iets anders uitdrukkelijk overeengekomen is.

  2. Voor de huurperiode is de normale opzegging van het huurcontract uitgesloten. Het huurcontract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, tenzij het eerder onmiddellijk werd opgezegd.

  3. De huurder is verplicht om het gestalde voertuig na afloop van het contract onverwijld te verwijderen uit de parkeervoorziening en openstaande parkeerkosten te betalen. Indien de huurder zijn ontruimingsplicht niet nakomt, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om, na voorafgaand schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn en dreiging van ontruiming, het voertuig van de huurder uit de parkeervoorziening te verwijderen. De huurder draagt de kosten van de ontruiming, bewaring, gebruik en verwijdering, tenzij het nalaten van ontruimen niet zijn verantwoordelijkheid is.

  4. Indien de huurder zijn voertuig na afloop van de huurperiode niet uit de parkeervoorziening verwijdert, is hij voor de tijd tot de verwijdering een bezettingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van de ter plaatse gebruikelijke parkeerkosten. Als ter plaatse gebruikelijk gelden de parkeerkosten die ter plaatse uithangen in de tijd tot verwijdering voor de parkeervoorziening waarin het voertuig staat.

  5. De bezettingsvergoeding moet voor verwijdering van het voertuig worden betaald met creditcard of bankpas. Indien hij dit wenst, ontvangt de klant een bewijs van de geïnde bezettingsvergoeding. Indien de klant een inrijkaart heeft gebruikt om naar binnen te rijden (zie hieronder sub B VI 1 en 2), dan moet de bezettingsvergoeding ter plaatse betaald worden in de parkeerservicecentrale om het voertuig weg te kunnen halen, op vertoon van de inrijkaart.

  6. Elke partij heeft het recht om het contract om belangrijke redenen onmiddellijk op te zeggen. Een belangrijke reden voor SITA Airport IT GmbH doet zich in het bijzonder voor wanneer de huurder ondanks aanmaning opnieuw of verder handelt in strijd met de gebruiksbepalingen volgens sub C, tenzij dit niet zijn verantwoordelijkheid is.

  7. Bij schending van de gebruiksbepalingen volgens sub C of andere storingen van het bezit heeft SITA Airport IT GmbH het recht om op kosten van de huurder het voertuig te laten wegslepen, indien niet meer dan acht uur verstreken zijn tussen het stallen van het voertuig en het verwittigen van het takelbedrijf. SITA Airport IT GmbH heeft voorts het recht om het voertuig bij dringend gevaar uit de parkeervoorziening te verwijderen. 

  IV. Aansprakelijkheid van de verhuurder

  1. Tijdens de duur van het huurcontract is SITA Airport IT GmbH enkel aansprakelijk voor schadevergoeding (inclusief niet-contractuele aansprakelijkheid) wanneer de schade volgt uit grove nalatigheid of opzettelijk werd veroorzaakt, of berust op de schending van een wezenlijke contractuele hoofdverplichting of fundamentele verplichting, die de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarbij de huurder erop vertrouwt en kan vertrouwen dat ze wordt vervuld. Tot deze wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen behoren geen nevendiensten zoals shuttle- of bagageservice.

  2. Indien SITA Airport IT GmbH een fundamentele of essentiële contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot de te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract. 

  2.1 De aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor financiële verliezen is per schadegeval beperkt tot een bedrag van vijfduizend EURO (5.000,- €) en voor alle schadegevallen onder dit contract tot een bedrag van tienduizend EURO (10.000,- €).   

  2.2 Bij een aansprakelijkheid voor materiële schade is de schade beperkt tot een bedrag van hoogstens dertigduizend EURO (30.000,- €).

  2.3 Elke aansprakelijkheid voor de schending van overige verplichtingen is uitgesloten.

  3. Een aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor gevolgschade of onrechtstreekse schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en verlies van besparingen is uitgesloten.

  4. SITA Airport IT GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die alleen aan weersomstandigheden, andere huurders of overige derden toe te rekenen is, en in het bijzonder als gevolg van diefstal of beschadiging aan het voertuig is ontstaan.

  5. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de medewerkers van de partijen, alle bij de uitvoering van dit contract verbonden ondernemingen van de partijen en de medewerkers daarvan.

  6. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien SITA Airport IT GmbH volgens de wet inzake productaansprakelijkheid of andere dwingende wettelijke voorschriften aansprakelijk is en bij letselschade.

  V. Aansprakelijkheid van de huurder

  De huurder is aansprakelijk voor alle door hemzelf, zijn werknemers, gemachtigden of begeleidende personen opzettelijk veroorzaakte schade aan SITA Airport IT GmbH of derden. Bovendien is hij aansprakelijk voor opzettelijke vervuiling en beschadiging van de parkeervoorziening.

  VI. Toegangsmiddel

  1. Om de parkeervoorziening binnen of buiten te rijden, moet de huurder het toegangsmiddel vastgelegd bij de boeking (bankpas, creditcard, pincode of streepjescode) gebruiken. Indien dit toegangsmiddel bij het naar binnen rijden zou leiden tot de afgifte van een toegangsticket, moet dit ticket worden ontnomen en geldt dit als bewijs van gebruiksrecht voor de gereserveerde parkeerplaats. Om het parkeergeld te berekenen en betalen, moet het ticket in de automaat worden ingevoerd wanneer het parkeerterrein wordt verlaten.

  2. Voor SITA Airport IT GmbH geldt de betreffende bezitter van het toegangsmiddel als gerechtigd om de gehuurde parkeerplaats te gebruiken. SITA Airport IT GmbH heeft het recht maar niet de plicht om deze legitimatie na te gaan. Wanneer het toegangsmiddel niet wordt aangenomen, moet op de hulpknop van de inritterminal worden gedrukt. Bij het naar buiten rijden moet de huurder het toegangsmiddel of het na betaling uit de automaat ontvangen ticket in de betreffende terminal invoeren. Bij betaling aan het kassierpersoneel moet de huurder dit laten kwiteren; op het betalingsbewijs moeten de naam van de kassier, het betaalde bedrag en de datum genoteerd zijn.

  VII. Toepasselijk recht – Aanwijzing van de bevoegde rechtbank – Vertalingen

  1. Het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt.

  2. Is de huurder handelaar, dan wordt als bevoegde rechtbank voor elke rechtsvervolging, op welke rechtsgrond ook, het hoofdkantoor van SITA Airport IT GmbH – derhalve Düsseldorf overeengekomen – tenzij een andere rechtbank dwingend volgens de wet wordt voorgeschreven.

  3. In geval van vertaling van deze Algemene handelsvoorwaarden blijft alleen de Duitse versie juridisch bindend.

  C. Gebruiksbepalingen

  1. Het voertuig kan enkel tijdens de ter plaatse uitgehangen of op andere wijze bekendgemaakte openingstijden gestald en afgehaald worden.

  2. De huurder heeft het recht om in de parkeervoorziening personenauto's zonder aanhangers te parkeren (voertuigen). Motorfietsen mogen enkel geparkeerd worden wanneer dit door een overeenkomstig bord uitdrukkelijk toegestaan is. Campers morgen alleen worden geparkeerd als deze niet meer dan een totaal gewicht van 2,8 ton. Voorwaarde voor het parkeerrecht is steeds dat het gestalde voertuig een aansprakelijkheidsverzekering heeft, voorzien is van een kentekenplaat (§ 23 StVZO) en van een geldig vignet van de technische keuringsdienst (bijv. TÜV).

  3. Voertuigen mogen enkel binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen gestald worden en per parkeerplaats slechts één voertuig. Het achterwaarts inparkeren is niet toegestaan. Indien instructiepersoneel aanwezig is, moet de huurder op de door hen aangewezen plek parkeren. Zijn parkeerplaatsen voor huurders met speciale behoeften voorhanden (bijv. voorbehouden parkeerplaatsen, lang parkeren, mensen met een handicap, vrouwen), dan moet de huurder dit kunnen aantonen. Gebruikers van voorbehouden parkeerplaatsen zonder beperkte toegang moeten de reserveringsbevestiging van buiten zichtbaar in het voertuig leggen.

  4. Binnen de parkeervoorziening mag het voertuig hoogstens stapvoets bewegen.

  5. In de parkeervoorziening is het volgende niet toegestaan:

  – de opslag van brandstoffen en voorwerpen met brandgevaar zoals houders van brandstoffen

  – het onnodig laten draaien van motoren

  – het parkeren van voertuigen met openstaande tank of motorkap, of andere verkeersonveilige toestand

  – het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet strikt in samenhang met het parkeren van een voertuig staat, in het bijzonder het kamperen

  – de reparatie of het onderhoud van voertuigen

  – de verontreiniging van de parkeervoorziening, in het bijzonder door reiniging van het voertuig, het aflaten van koelwater, brandstof of olie

  – het wandelen op de rijbanen inclusief in- en uitritten, tenzij er geen voetpaden of bermen aanwezig zijn

  – het roken en gebruik van vuur

  – het rijden met fietsen, snorfietsen, inline skates, skateboards en andere voertuigen of apparaten, alsook het parkeren ervan in de parkeervoorziening

  – het uitdelen van reclamemateriaal

  6. De huurder moet ook de aanwijzingen van het personeel opvolgen, en de verkeerstekens en borden ter plaatse in acht nemen. Voorts gelden het reglement inzake het gebruik van de luchthaven en de bepalingen van de verkeerswetgeving overeenkomstig.

  7. De huurder is verplicht om schade die hij in de parkeervoorziening of de installaties ervan veroorzaakt heeft onverwijld te melden aan SITA Airport IT GmbH.

  8. De huurder is ook verplicht om zichtbare schade aan zijn voertuig voor het verlaten van de parkeervoorziening te melden aan het personeel dat voor de parkeervoorziening verantwoordelijk is en zo nodig via het alarmnummer gewaarschuwd moet worden; tevens moet dat personeel de kans krijgen om het voertuig te kunnen onderzoeken. Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is voor de huurder omdat bij het naar buiten rijden geen medewerker beschikbaar is of om andere redenen niet redelijk, dan moet het schadegeval uiterlijk 7 dagen na vaststelling in tekstvorm (bijv. email, telefax, SMS enz.) aangegeven worden bij SITA Airport IT GmbH op het in punt I.2. genoemde adres. Bij niet-zichtbare schade moet de aangifte schriftelijk binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade plaatsvinden, echter in ieder geval binnen 80 dagen na afloop van het parkeerproces ook in tekstvorm (vervaltermijnen), aangezien om redenen van gegevensbescherming de gegevens over het parkeerproces daarna gewist worden.

  9. Indien de huurder zijn aangifteplicht volgens voorgaand lid 1 punt C.8 schendt, dan zijn alle schadeclaims van de huurder uitgesloten, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de schending. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer bij de huurder een letselschade ontstaan is of wanneer SITA Airport IT GmbH de schade uit grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt heeft.

  D. Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen, overboeken en annuleren

  I. Reserveringsplicht – reserveringstermijn, huur

  1. Met de afsluiting van het reserveringscontract door de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om voor de klant in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging een parkeerplaats vrij te houden met het oog op het afsluiten van een huurcontract volgens onderstaande punten 2-3 en sub B II en III. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. SITA Airport IT GmbH houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplaats vrij gedurende 4 uur, gerekend vanaf de in de contractbevestiging genoemde aankomsttijd (reserveringstermijn). Indien binnen de reserveringstermijn geen aankomst in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging plaatsvindt, dan geldt de reservering als niet opgenomen. In dit geval wordt de reservering gewist en heeft SITA Airport IT GmbH het recht om de parkeerplaats aan een andere klant toe te kennen.

  3. Met het binnenrijden in de parkeervoorziening komt tussen SITA Airport IT GmbH en de klant een huurcontract over een parkeerplaats volgens de voorwaarden van sub B tot stand.

  4. De parkeerkosten worden bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” bij het verlaten van de parkeervoorziening aan de uitritterminal bepaald volgens het parkeertarief dat geldt op het tijdstip van aankomst en moeten met de bij de reservering aangegeven creditcard of bankpas voldaan worden. Bij gebruik van een streepjescode voor het binnenrijden kan met eender welke creditcard of bankpas betaald worden. Indien de klant voor het binnenrijden een inrijkaart (parkeerticket) heeft gebruikt, dan moet hij de parkeerkosten vóór vertrek aan de betaalautomaten of op vertoon van de inrijkaart in de parkeerservicecentrale ter plaatse vereffenen.

  5. Een terugbetaling van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het geval dat de klant geen gebruik maakt van de gereserveerde parkeerplaats, of niet in de reserverings-/huurtermijn de parkeervoorziening binnen rijdt. 

  II. Omboeking / annulering

  1. Omboekingen en wijzigingen achteraf van de reservering zijn in principe mogelijk volgens de onderstaande voorwaarden, waarbij een wissel van de verhurende contractant met de omboeking niet meer kan plaatsvinden:

  1.1 Er kan eenmaal gratis worden omgeboekt. De reserveringskosten worden niet terugbetaald. Omboekingen zijn mogelijk vanaf het tijdstip van ontvangst van de contractbevestiging tot 24 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertijd.

  1.2 Bij omboekingen kan het nieuw gekozen begin van de parkeertijd tot 12 maanden na het oorspronkelijk overeengekomen begin liggen.

  1.3 Omboekingen in een andere tariefzone zijn mogelijk indien het nieuw gekozen parkeerplaatsaanbod dezelfde betalingsoptie (“Vooruitbetaling” of “Betaling bij vertrek”) als de oorspronkelijke boeking heeft.

  1.4 Omboekingen met een verlenging of verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode zijn eveneens mogelijk.

  Bij omboekingen in een duurdere tariefzone of met een verlenging van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt ook het prijsverschil ten opzichte van het oorspronkelijk geboekte parkeerplaatsaanbod berekend. Bij producten met de betalingsoptie "Vooruitbetaling" wordt bij afsluiting van de omboeking het overeenkomstige prijsverschil van uw creditcard of bankpas afgeschreven. Bij producten met de betalingsoptie “Betaling bij vertrek” betaalt u de parkeerkosten rechtstreeks ter plaatse (de parkeerkosten worden berekend volgens de werkelijke verblijfsduur en de plaatselijk uitgehangen tarieven).

  Bij omboekingen in een gunstigere tariefzone of met een verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt het verschil bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” niet terugbetaald.

  2. Bij producten met betaalwijze 'vooruitbetaling' is een terugbetaling van het parkeergeld voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt enkel mogelijk indien a) de annulering voor het betreffende product niet reeds uitdrukkelijk uitgesloten werd bij de boeking en b) de klant de geboekte parkeerplaats tot 48 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertermijn schriftelijk of via e-mail aan het adres vermeld in paragraaf A punt III annuleert. Het bepalende tijdstip is de ontvangst van de annuleringsverklaring door SITA Airport IT GmbH. 

  In het geval van een volgens bovenstaande paragraaf geldige annulering worden administratiekosten van 10 euro incl. omzetbelasting in rekening gebracht; het verschil (parkeergeld verminderd met administratiekosten) wordt aan de klant terugbetaald. De klant heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat er geringere kosten zijn ontstaan voor SITA Airport IT GmbH.

  Verder is een terugbetaling van het parkeergeld, voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt, enkel mogelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen (thans: § 537 BGB).

  3. De bepalingen van punt II doen geen afbreuk aan het herroepingsrecht, dat blijft gelden volgens de bepalingen van paragraaf A punt III.


  Stand: 30.01.2019

  Algemene handelsvoorwarden geldig tot 29.01.2019

  Het systeem voor boeking van parkeerplaatsen en gebruik van de door SITA Airport IT GmbH aangeboden diensten zijn onderhevig aan de hierna beschreven Algemene handelsvoorwaarden. De op het tijdstip van boeking geldende versie is telkens van toepassing.

  A. Algemene online contractvoorwaarden

  I. Het beschikbaar stellen van het online systeem voor reserveren/boeken houdt geen juridisch bindend aanbod van SITA Airport IT GmbH in, maar enkel een vrijblijvend verzoek aan de klant om ons een offerte tot het afsluiten van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract te doen.

  II. Door het online contractformulier te verzenden, brengt de klant een bindend bod tot afsluiting van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract uit.

  III. De acceptatie van dit aanbod vindt plaats door een bevestiging van SITA Airport IT GmbH, onverwijld na uitbrengen van het bod en controle van de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen door SITA Airport IT GmbH (contractbevestiging).

  De contractbevestiging kan overeenkomstig de volgende aanwijzingen door de klant herroepen worden in het kader van het wettelijke herroepingsrecht, wanneer hij bij het afsluiten van het huurcontract als consument in de zin van § 13 BGB handelde. Consumenten in de zin van § 13 BGB zijn natuurlijke personen die het huurcontract afsluiten voor een doel dat niet binnen hun bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit valt.

  Herroepingsbeleid

  Herroepingsrecht

  U kunt uw contractuele verklaring binnen twee weken in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen zonder opgaaf van redenen. Indien de contractuele verklaring binnen een termijn van minder dan twee weken voor de gewenste periode voor huur van de parkeerplaats wordt uitgebracht, dan eindigt de herroepingstermijn uiterlijk op de dag van gebruik van de parkeerplaats met het binnenrijden in de parkeergarage. De termijn begint na ontvangst van deze kennisgeving in tekstvorm, echter niet vóór sluiting van de overeenkomst en ook niet vóór nakoming van onze informatieplichten volgens § 312c lid 2 BGB juncto § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV, alsook onze plichten volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB juncto § 3 BGB-InfoV. Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet gericht worden aan:

  SITA Airport IT GmbH
  IT Parking
  Parsevalstraße 7a
  DE-40468 Düsseldorf
  Fax: +49 211 55359
  E-mail: info@sita-airport-it.aero

  Gevolgen van herroeping

  In geval van een effectieve herroeping moeten beide partijen de ontvangen prestaties en, in voorkomend geval, de verkregen voordelen (bijv. interesten) teruggeven. Indien u ons de ontvangen prestaties en benuttingen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of in slechtere toestand terug kunt geven, dan dient u een vergoeding te betalen. Verplichtingen tot de vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van de herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst ervan.

  Bijzondere aanwijzingen

  Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig wanneer het contract door beide partijen op uw uitdrukkelijke wens volledig vervuld is voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

  Einde van het herroepingsbeleid

  De volgende Algemene stallingsvoorwaarden en gebruiksbepalingen gelden voor het online boeken en reserveren van parkeerplaatsen, tenzij in de Bijzondere voorwaarden voor het reserveren van parkeerplaatsen iets is geregeld dat daarvan afwijkt.

  B. Algemene stallingsvoorwaarden

  I. Huurcontract

  1. Met het afsluiten van het parkeerplaatshuurcontract via de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om de huurder in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging voor de stallingsduur (huurtijd) vermeld in de contractbevestiging een parkeerplaats voor gebruik ter beschikking te stellen tegen betaling van de huurprijs (parkeerkosten). Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. Bewaking, toezicht, bewaring en verlening van dekking door de verzekering vallen niet onder het huurcontract. Ook wanneer in de parkeervoorziening personeel aanwezig is of die met optische-elektronische middelen in het oog wordt gehouden (videobewaking), is hiermee geen overname van hoede of aansprakelijkheid verbonden, in het bijzonder niet voor diefstal of beschadiging. Bij videobewaking is de verantwoordelijke partij in de zin van BDSG het bedrijf SITA Airport IT GmbH, Parsevalstraße 7a, 40468 DE-Düsseldorf, Tel. +49 (0)211/ 421 55001.

  II. Huurprijs / parkeer- en reserveringskosten

  1. De huurprijs (parkeerkosten) wordt bepaald volgens de verblijfstijd tussen het naar binnen en buiten rijden van een voertuig in resp. uit de parkeervoorziening (huurperiode). Indien de online geboekte parkeertijd wordt nageleefd, gelden de in het huurcontract overeengekomen tarieven. Wordt de huurperiode overschreden, dan gelden de in punt III,4 genoemde tarieven. Dit geldt ook bij boeking van eventuele speciale aanbiedingen, wanneer de huurder niet voldoet aan de voorwaarden ervan.

  2. De in het boekingsvenster aangegeven parkeerkosten moeten bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” onmiddellijk betaald worden via een van de aangeboden betaalmiddelen (creditcard, Giropay, iDeal enz.). Een terugbetaling van de parkeerkosten voor het geval dat de klant de gehuurde parkeerplaats niet gebruikt is enkel mogelijk overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen (thans: § 537 BGB) en verder uitgesloten. 

  Bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” heeft de klant een inrijkaart gebruikt om naar binnen te rijden (zie hieronder sub D II 2). In dit geval moeten de parkeerkosten ter plaatse betaald worden in de parkeerservicecentrale om het voertuig weg te kunnen halen, op vertoon van de inrijkaart. 

  3. Voor reserveringen waaraan kosten verbonden zijn moeten de in het venster voor reservering/boeking aangegeven reserveringskosten onmiddellijk bij boeking/reservering via een van de aangeboden betaalmiddelen (creditcard, Giropay, iDeal enz.) betaald worden.

  4. Het terugbetalen van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het geval dat de klant de reservering of parkeerplaats niet gebruikt of niet binnen de reserverings-/huurperiode de parkeervoorziening binnen rijdt.

  5. Indien de klant bij vertrek niet in staat is om de parkeerkosten te vereffenen, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om deze kosten via de bij boeking gebruikte creditcard of bankpas te innen.

  III. Stallingsduur

  1. Het contract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, echter uiterlijk na een parkeerduur van 6 weken, tenzij het contract eerder onmiddellijk werd opgezegd of iets anders uitdrukkelijk overeengekomen is.

  2. Voor de huurperiode is de normale opzegging van het huurcontract uitgesloten. Het huurcontract eindigt wanneer de huurperiode afloopt, tenzij het eerder onmiddellijk werd opgezegd.

  3. De huurder is verplicht om het gestalde voertuig na afloop van het contract onverwijld te verwijderen uit de parkeervoorziening en openstaande parkeerkosten te betalen. Indien de huurder zijn ontruimingsplicht niet nakomt, heeft SITA Airport IT GmbH het recht om, na voorafgaand schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn en dreiging van ontruiming, het voertuig van de huurder uit de parkeervoorziening te verwijderen. De huurder draagt de kosten van de ontruiming, bewaring, gebruik en verwijdering, tenzij het nalaten van ontruimen niet zijn verantwoordelijkheid is.

  4. Indien de huurder zijn voertuig na afloop van de huurperiode niet uit de parkeervoorziening verwijdert, is hij voor de tijd tot de verwijdering een bezettingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van de ter plaatse gebruikelijke parkeerkosten. Als ter plaatse gebruikelijk gelden de parkeerkosten die ter plaatse uithangen in de tijd tot verwijdering voor de parkeervoorziening waarin het voertuig staat.

  5. De bezettingsvergoeding moet voor verwijdering van het voertuig worden betaald met creditcard of bankpas. Indien hij dit wenst, ontvangt de klant een bewijs van de geïnde bezettingsvergoeding. Indien de klant een inrijkaart heeft gebruikt om naar binnen te rijden (zie hieronder sub B VI 1 en 2), dan moet de bezettingsvergoeding ter plaatse betaald worden in de parkeerservicecentrale om het voertuig weg te kunnen halen, op vertoon van de inrijkaart.

  6. Elke partij heeft het recht om het contract om belangrijke redenen onmiddellijk op te zeggen. Een belangrijke reden voor SITA Airport IT GmbH doet zich in het bijzonder voor wanneer de huurder ondanks aanmaning opnieuw of verder handelt in strijd met de gebruiksbepalingen volgens sub C, tenzij dit niet zijn verantwoordelijkheid is.

  7. Bij schending van de gebruiksbepalingen volgens sub C of andere storingen van het bezit heeft SITA Airport IT GmbH het recht om op kosten van de huurder het voertuig te laten wegslepen, indien niet meer dan acht uur verstreken zijn tussen het stallen van het voertuig en het verwittigen van het takelbedrijf. SITA Airport IT GmbH heeft voorts het recht om het voertuig bij dringend gevaar uit de parkeervoorziening te verwijderen. 

  IV. Aansprakelijkheid van de verhuurder

  1. Tijdens de duur van het huurcontract is SITA Airport IT GmbH SITA enkel aansprakelijk voor schadevergoeding (inclusief niet-contractuele aansprakelijkheid) wanneer de schade volgt uit grove nalatigheid of opzettelijk werd veroorzaakt, of berust op de schending van een wezenlijke contractuele hoofdverplichting of fundamentele verplichting, die de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarbij de huurder erop vertrouwt en kan vertrouwen dat ze wordt vervuld. Tot deze wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen behoren geen nevendiensten zoals shuttle- of bagageservice.

  2. Indien SITA een fundamentele of essentiële contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot de te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract. 

  2.1 De aansprakelijkheid van SITA voor financiële verliezen is per schadegeval beperkt tot een bedrag van vijfduizend EURO (5.000,- €) en voor alle schadegevallen onder dit contract tot een bedrag van tienduizend EURO (10.000,- €).   

  2.2 Bij een aansprakelijkheid voor materiële schade is de schade beperkt tot een bedrag van hoogstens dertigduizend EURO (30.000,- €).

  2.3 Elke aansprakelijkheid voor de schending van overige verplichtingen is uitgesloten.

  3. Een aansprakelijkheid van SITA Airport IT GmbH voor gevolgschade of onrechtstreekse schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en verlies van besparingen is uitgesloten.

  4. SITA Airport IT GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die alleen aan weersomstandigheden, andere huurders of overige derden toe te rekenen is, en in het bijzonder als gevolg van diefstal of beschadiging aan het voertuig is ontstaan.

  5. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de medewerkers van de partijen, alle bij de uitvoering van dit contract en/of een Service Order verbonden ondernemingen van de partijen en de medewerkers daarvan.

  6. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien SITA volgens de wet inzake productaansprakelijkheid of andere dwingende wettelijke voorschriften aansprakelijk is en bij letselschade.

  V. Aansprakelijkheid van de huurder

  De huurder is aansprakelijk voor alle door hemzelf, zijn werknemers, gemachtigden of begeleidende personen opzettelijk veroorzaakte schade aan SITA Airport IT GmbH of derden. Bovendien is hij aansprakelijk voor opzettelijke vervuiling en beschadiging van de parkeervoorziening.

  VI. Toegangsmiddel

  1. Om de parkeervoorziening binnen en buiten te rijden, moet de huurder het hem bij de boekingsbevestiging verzonden toegangsmiddel (streepjescode) voor de daarvoor bestemde streepjescodescanner aan de inrit- of uitritterminal houden. Indien de als toegangsmiddel verzonden streepjescode bij het binnenrijden een inrijticket oplevert, moet dat bijgehouden worden aangezien het geldt als legitimatie voor gebruik van de gereserveerde parkeerplaats. Om de parkeerkosten te bepalen, moet het voor het verlaten van de parkeerzone in de uitritterminal ingevoerd worden.

  2. Voor SITA Airport IT GmbH geldt de betreffende bezitter van het toegangsmiddel (toegangs-/inrijkaart) als gerechtigd om het voertuig en de gehuurde parkeerplaats te gebruiken. SITA Airport IT GmbH heeft het recht maar niet de plicht om deze legitimatie na te gaan. Wanneer het toegangsmiddel niet wordt aangenomen, moet op de hulpknop van de inritterminal worden gedrukt. Bij het naar buiten rijden moet de huurder het toegangsmiddel in de uitritterminal invoeren. Bij betaling aan het kassierpersoneel moet de huurder dit laten kwiteren; op het betalingsbewijs moeten de naam van de kassier, het betaalde bedrag en de datum genoteerd zijn.

  3. Indien de huurder bij het binnen of buiten rijden niet het volgens punt 2 hiervoor bestemde toegangsmiddel gebruikt, dan moet hij aan SITA Airport IT GmbH een forfaitaire onkostenvergoeding ten bedrage van de parkeerkosten van één dag betalen, tenzij hij er niet verantwoordelijk voor is of bewijst dat de kosten niet ontstaan zijn of wezenlijk kleiner zijn dan de forfaitaire vergoeding; verdere schadeclaims blijven onverlet. Onafhankelijk van de schade- en onkostenvergoeding is de huurder de voor de huurperiode ontstane parkeerkosten verschuldigd.

  VII. Toepasselijk recht – Aanwijzing van de bevoegde rechtbank – Vertalingen

  1. Het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt.

  2. Is de huurder handelaar, dan wordt als bevoegde rechtbank voor elke rechtsvervolging, op welke rechtsgrond ook, het hoofdkantoor van Sita Airport IT GmbH – derhalve Düsseldorf overeengekomen – tenzij een andere rechtbank dwingend volgens de wet wordt voorgeschreven.

  3. In geval van vertaling van deze Algemene handelsvoorwaarden blijft alleen de Duitse versie juridisch bindend.

  C. Gebruiksbepalingen

  1. Het voertuig kan enkel tijdens de ter plaatse uitgehangen of op andere wijze bekendgemaakte openingstijden gestald en afgehaald worden.

  2. De huurder heeft het recht om in de parkeervoorziening personenauto's zonder aanhangers te parkeren (voertuigen). Motorfietsen mogen enkel geparkeerd worden wanneer dit door een overeenkomstig bord uitdrukkelijk toegestaan is. Campers morgen alleen worden geparkeerd als deze niet meer dan een totaal gewicht van 2,8 ton. Voorwaarde voor het parkeerrecht is steeds dat het gestalde voertuig een aansprakelijkheidsverzekering heeft, voorzien is van een kentekenplaat (§ 23 StVZO) en van een geldig vignet van de technische keuringsdienst (bijv. TÜV).

  3. Voertuigen mogen enkel binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen gestald worden en per parkeerplaats slechts één voertuig. Het achterwaarts inparkeren is niet toegestaan. Indien instructiepersoneel aanwezig is, moet de huurder op de door hen aangewezen plek parkeren. Zijn parkeerplaatsen voor huurders met speciale behoeften voorhanden (bijv. voorbehouden parkeerplaatsen, lang parkeren, mensen met een handicap, vrouwen), dan moet de huurder dit kunnen aantonen. Gebruikers van voorbehouden parkeerplaatsen zonder beperkte toegang moeten de reserveringsbevestiging van buiten zichtbaar in het voertuig leggen.

  4. Binnen de parkeervoorziening mag het voertuig hoogstens stapvoets bewegen.

  5. In de parkeervoorziening is het volgende niet toegestaan:

  – de opslag van brandstoffen en voorwerpen met brandgevaar zoals houders van brandstoffen

  – het onnodig laten draaien van motoren

  – het parkeren van voertuigen met openstaande tank of motorkap, of andere verkeersonveilige toestand

  – het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet strikt in samenhang met het parkeren van een voertuig staat, in het bijzonder het kamperen

  – de reparatie of het onderhoud van voertuigen

  – de verontreiniging van de parkeervoorziening, in het bijzonder door reiniging van het voertuig, het aflaten van koelwater, brandstof of olie

  – het wandelen op de rijbanen inclusief in- en uitritten, tenzij er geen voetpaden of bermen aanwezig zijn

  – het roken en gebruik van vuur

  – het rijden met fietsen, snorfietsen, inline skates, skateboards en andere voertuigen of apparaten, alsook het parkeren ervan in de parkeervoorziening

  – het uitdelen van reclamemateriaal

  6. De huurder moet ook de aanwijzingen van het personeel opvolgen, en de verkeerstekens en borden ter plaatse in acht nemen. Voorts gelden het reglement inzake het gebruik van de luchthaven en de bepalingen van de verkeerswetgeving overeenkomstig.

  7. De huurder is verplicht om schade die hij in de parkeervoorziening of de installaties ervan veroorzaakt heeft onverwijld te melden aan SITA Airport IT GmbH.

  8. De huurder is ook verplicht om zichtbare schade aan zijn voertuig voor het verlaten van de parkeervoorziening te melden aan het personeel dat voor de parkeervoorziening verantwoordelijk is en zo nodig via het alarmnummer gewaarschuwd moet worden; tevens moet dat personeel de kans krijgen om het voertuig te kunnen onderzoeken. Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is voor de huurder omdat bij het naar buiten rijden geen medewerker beschikbaar is of om andere redenen niet redelijk, dan moet het schadegeval uiterlijk 7 dagen na vaststelling in tekstvorm (bijv. email, telefax, SMS enz.) aangegeven worden bij SITA Airport IT GmbH op het in punt I.2. genoemde adres. Bij niet-zichtbare schade moet de aangifte schriftelijk binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade plaatsvinden, echter in ieder geval binnen 80 dagen na afloop van het parkeerproces ook in tekstvorm (vervaltermijnen), aangezien om redenen van gegevensbescherming de gegevens over het parkeerproces daarna gewist worden.

  9. Indien de huurder zijn aangifteplicht volgens voorgaand lid 1 punt C.8 schendt, dan zijn alle schadeclaims van de huurder uitgesloten, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de schending. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer bij de huurder een letselschade ontstaan is of wanneer SITA Airport IT GmbH de schade uit grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt heeft.

  D. Bijzondere voorwaarden voor de reservering van parkeerplaatsen

  I. Reserveringsplicht – reserveringstermijn

  1. Met de afsluiting van het reserveringscontract door de contractbevestiging is SITA Airport IT GmbH verplicht om voor de klant in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging een parkeerplaats vrij te houden met het oog op het afsluiten van een huurcontract volgens onderstaande punten 2-3 en sub B II en III. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde parkeerplaats in de parkeervoorziening vermeld in de contractbevestiging.

  2. SITA Airport IT GmbH houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplaats vrij gedurende 4 uur, gerekend vanaf de in de contractbevestiging genoemde aankomsttijd (reserveringstermijn). Indien binnen de reserveringstermijn geen aankomst in de parkeervoorziening bepaald in de contractbevestiging plaatsvindt, dan geldt de reservering als niet opgenomen. In dit geval wordt de reservering gewist en heeft SITA Airport IT GmbH het recht om de parkeerplaats aan een andere klant toe te kennen.

  3. Met het binnenrijden in de parkeervoorziening komt tussen SITA Airport IT GmbH en de klant een huurcontract over een parkeerplaats volgens de voorwaarden van sub B tot stand.&nbsp.

  II. Huur

  De parkeerkosten worden bij producten met betalingsoptie “Betaling bij vertrek” bij het verlaten van de parkeervoorziening aan de uitritterminal bepaald volgens het parkeertarief dat geldt op het tijdstip van aankomst en moeten met de bij de reservering aangegeven creditcard of bankpas voldaan worden. Bij gebruik van een streepjescode voor het binnenrijden kan met eender welke creditcard of bankpas betaald worden. Indien de klant voor het binnenrijden een inrijkaart (parkeerticket) heeft gebruikt, dan moet hij de parkeerkosten vóór vertrek aan de betaalautomaten of op vertoon van de inrijkaart in de parkeerservicecentrale ter plaatse vereffenen.

  Bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” moeten de in het online boekingsvenster aangegeven parkeerkosten onmiddellijk met een creditcard of elektronische afschrijving betaald worden.

  III. Omboeking

  Omboekingen en wijzigingen achteraf van de reservering zijn in principe mogelijk volgens de onderstaande voorwaarden, waarbij een wissel van de verhurende contractant met de omboeking niet meer kan plaatsvinden:

  Er kan eenmaal gratis worden omgeboekt. De reserveringskosten worden niet terugbetaald. Omboekingen zijn mogelijk vanaf het tijdstip van ontvangst van de contractbevestiging tot 24 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertijd.

  Bij omboekingen kan het nieuw gekozen begin van de parkeertijd tot 12 maanden na het oorspronkelijk overeengekomen begin liggen.

  Omboekingen in een andere tariefzone zijn mogelijk indien het nieuw gekozen parkeerplaatsaanbod dezelfde betalingsoptie (“Vooruitbetaling” of “Betaling bij vertrek”) als de oorspronkelijke boeking heeft.

  Omboekingen met een verlenging of verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode zijn eveneens mogelijk.

  Bij omboekingen in een duurdere tariefzone of met een verlenging van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt ook het prijsverschil ten opzichte van het oorspronkelijk geboekte parkeerplaatsaanbod berekend. Bij producten met de betalingsoptie "Vooruitbetaling" wordt bij afsluiting van de omboeking het overeenkomstige prijsverschil van uw creditcard of bankpas afgeschreven. Bij producten met de betalingsoptie “Betaling bij vertrek” betaalt u de parkeerkosten rechtstreeks ter plaatse aan de slagboom met een creditcard of bankpas (de parkeerkosten worden berekend volgens de werkelijke verblijfsduur en de plaatselijk uitgehangen tarieven).

  Bij omboekingen in een gunstigere tariefzone of met een verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt het verschil bij producten met de betalingsoptie “Vooruitbetaling” niet terugbetaald.