Begin uw boeking:

End uw boeking:

Zeitraumauswahl

Dezember 2015

Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00

tijd:

Uur
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
Notulen
00
15
30
45
. .
:
. .
:
Laden van beschikbare parkeerplaatsen

Privacyverklaring

Wij, SITA Airport IT GmbH (hierna 'SAIT') nemen de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens serieus. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen van het geldende recht inzake gegevensbescherming.

Hierna informeert SAIT u over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens.

1 Verantwoordelijke/contact

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de wet inzake gegevensbescherming is:

SITA Airport IT GmbH
Parsevalstr. 7a
40468 Düsseldorf (Duitsland)

Indien u vragen of suggesties hebt over de gegevensbescherming, kunt u ook steeds een e-mail sturen naar info(at)parkvogel.de.

2 Onderwerp van de gegevensbescherming

Onderwerp van de gegevensbescherming zijn de persoonsgegevens. Dat zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke details van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook persoonlijke gebruiksgegevens zoals cookies.

3 Verzameling en gebruik van gegevens

3.1 Verbindingsgegevens van de website

Bij toegang tot de websites van SAIT brengt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens over. De volgende gegevens worden gescheiden van andere gegevens die u ons in bepaalde omstandigheden overbrengt verzameld en opgeslagen:

• Datum en tijd van toegang
• IP-adres
• Browsertype/-versie
• Gebruikt besturingssysteem
• URL van de eerder bezochte website
• Hoeveelheid verzonden gegevens

Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen en op basis van ons rechtmatige belang in de veiligheid van onze systemen volgens art. 6 (1) f) DSGVO verwerkt, en worden enkel bij een veiligheidsincident aan een bepaalde persoon toegeschreven.

In principe wissen wij deze gegevens uiterlijk na zeven dagen en houden we ze enkel langer bij indien ze verband kunnen houden met een veiligheidsincident. In dat geval slaan we de gegevens op tot het incident definitief is opgehelderd.

3.2 Gebruik van het reserveringssysteem

3.2.1 Website van Parkvogel
Op de websites biedt SAIT het gebruik van een reserveringssysteem aan, waarmee u parkeerplaatsen kunt boeken. Indien u van dit aanbod gebruik maakt en een parkeerplaats wenst te reserveren, registreert het reserveringssysteem de volgende gegevens:

• Aanspreektitel: *
• Voornaam: *
• Achternaam: *
• Adres: *
• Telefoon:
• E-mailadres: *
• Kenteken: *
• Vluchtnr. Heenvlucht:
• Vluchtnr. Terugvlucht:
• Aantal reizigers: *

De gegevens gemarkeerd met * moeten verplicht worden ingevuld om de overeenkomst tot reservering en huur van een parkeerplaats op te stellen. De overige gegevens zijn vrijwillig en dienen om de service te verbeteren (telefoonnummer om contact op te nemen bij problemen, bijv. licht aan gelaten; vluchtnummers om de shuttle-service beter te plannen, bijv. bij vertragingen).
Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in ons reserveringssysteem is met betrekking tot verplichtingen inzake de voorbereiding en naleving van de met ons af te sluiten overeenkomst voor reservering en huur van een parkeerplaats telkens art. 6 (1) b) DSGVO. Vrijwillige informatie verwerken wij met uw goedkeuring volgens art. 6 (1) a) DSGVO.

Wanneer u in het reserveringssysteem een reservering of parkeeraanbod boekt en vooruit wenst te betalen, kunt u dit afhandelen met verschillende betaalmiddelen. Wij handelen deze betalingen niet zelf af, maar doen hiervoor een beroep op de externe betalingsdienstverlener die door de betreffende bank of het betreffende creditcardbedrijf is goedgekeurd. Welke onderneming uw betaling afhandelt, kunt u zien in het systeem voordat u uw betaalgegevens invoert. Let erop dat u uw betaalgegevens rechtstreeks in het systeem van de betreffende betalingsdienstverlener invoert – onze systemen beschikken niet over een betaalfunctie en daarom registreren en bewaren we uw betaalgegevens ook niet om veiligheidsredenen. Wij brengen daarbij op uw wens enkel de verbinding tot stand en ontvangen een bevestiging van de betalingsdienstverlener wanneer uw betaling met succes geboekt werd.

3.2.2 Parkvogel-klantaccount

Wij bieden aan om een klantaccount van Parkvogel aan te maken. Dat heeft het voordeel dat u uw gegevens niet bij elke boeking opnieuw hoeft in te voeren. Bovendien kunt u eerdere reserveringen raadplegen en evt. ook wijzigen. Wij verwerken in een klantaccount dezelfde gegevens voor dezelfde doeleinden en op basis van dezelfde rechtsgrond als beschreven in punt 3.2.1. U beschermt uw klantaccount met een wachtwoord, dat enkel u kent en dat wij niet opslaan. Wij slaan ook geen creditcardgegevens op. Uiteraard kunt u de Parkvogel-account op ieder moment weer wissen.

3.2.3 Opslagduur

Wanneer uw boeking zonder Parkvogel-klantaccount plaatsvindt, slaan wij de gegevens van het reserveringssysteem op gedurende 80 dagen na afwikkeling van de parkeerplaatshuurovereenkomst, zodat wij u bij eventuele klachten beter kunnen helpen. Indien u na deze 80 dagen klachten hebt, moet u die staven met uw eigen documenten.
Indien u een Parkvogel-klantaccount hebt en vanuit dat account een boeking uitvoert, slaan wij de gegevens van het reserveringssysteem in uw klantaccount op. De gegevens kunnen dan in het klantaccount worden opgeroepen tot u het account wist. U kunt op ieder moment alle over u opgeslagen gegevens in het klantaccount raadplegen en evt. corrigeren.

3.3 Gebruik van de Parkvogel App

3.3.1 Toegang tot het reserveringssysteem en de klantaccount via de Parkvogel App

Wanneer u de Parkvogel App ('App') gebruikt, verwerken wij de voor de dienstverlening en afrekening vereiste persoonsgegevens volgens punt 3.2.1 en bij creatie van een klantaccount ook volgens punt 3.2.2, maar niet de gegevens volgens punt 3.1. Bijkomende gegevens verwerken wij enkel via de App indien u dit uitdrukkelijk wenst of in de instellingen configureert. De rechtsgrond is identiek aan die van punt 3.2.1. U hebt op ieder moment het recht om de instellingen van de App te wijzigen of het gebruik van de App volledig te beëindigen, door de App van uw eindapparaat te verwijderen.

Met betrekking tot de opslagduur geldt in principe punt 3.2.3. Let erop dat het wissen van de App van uw eindapparaat niet automatisch leidt tot het wissen van een door u aangemaakt Parkvogel-klantaccount; indien u ook uw Parkvogel-klantaccount wenst te wissen, kunt u afzonderlijk contact met ons opnemen hierover.

3.3.2 Navigatie met Google Maps

Wanneer u in de Parkvogel App de kaart- en/of navigatiedienst activeert en op die manier uw goedkeuring verleent volgens art. 6 (1) a) DSGVO, wordt uw navigatievraag aan de op uw mobiele telefoon geïnstalleerde kaartdienst (Google Maps) overgedragen en u gebruikt deze kaartdienst dan direct voor de navigatie. In het geval van Google (Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is de Google-privacyverklaring van toepassing, die u kunt vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html . Google volgt de bepalingen van het EU-VS-privacyschild (certificaat kan worden opgevraagd op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI ). Indien u een andere kaartdienst geïnstalleerd hebt, dient u zich te informeren bij de aanbieder van deze dienst.

3.3.3 Indoor-navigatie met Meridian

Wanneer u de via de Parkvogel App toegankelijke indoor-navigatie van Meridian wenst te gebruiken, moet u die eerst activeren in de instellingen; tevens moet u zich akkoord verklaren met de overdracht van de hieronder beschreven persoonsgegevens aan de Meridian-exploitant Aruba, een onderdeel van Hewlett Packard Enterprise LCC, 3333 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA ('HPE') volgens art. 6 (1) a) DSGVO:
In de parkeerruimtes van Parkvogel (parkeergarage, parkeerterrein) bevinden zich zogenaamde Meridian-beacons, die werken als pijlmarkeringen. De beacons zijn overeenkomstig aangeduid in de parkeerruimtes. Bij actieve Meridian-functie wordt de toepassing via Bluetooth gekoppeld aan de in de parkeerruimtes telkens te bereiken Meridian-beacons. De toepassing leest de positiegegevens van deze beacons en berekent op basis daarvan de positie van uw eindapparaat om u te leiden. De navigatie wordt niet op uw eindapparaat berekend, maar via een cloud-interface van HPE. Daarvoor registreert HPE uw positiegegevens op een server, die zich buiten de Europese Gemeenschap bevindt. HPE bepaalt en bewaart bovendien ook de door u afgelegde weg. HPE gebruikt deze gegevens enerzijds om u de indoor-navigatiedienst te verlenen, anderzijds ook om uw bewegingsgegevens te evalueren. De evaluatie wordt volgens HPE anoniem gemaakt. De details vindt u in de privacyverklaring van HPE op https://www.hpe.com/us/en/legal/privacy.html . HPE volgt de bepalingen van het EU-VS-privacyschild (certificaat kan worden opgevraagd op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNKEAA4 ).
Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door HPE en u kunt daarom zelf beslissen over het gebruik van Meridian. U kunt uw toestemming geven door in de instellingen van de Parkvogel App de schakelaar voor de Meridian indoor-navigatie te activeren. Deze toestemming kunt u op ieder moment in de toekomst intrekken, door de Meridian-navigatie weer te deactiveren. Op deze instelling wijzen wij u nogmaals afzonderlijk in de App.

3.3.4 App-machtigingen

De volgende app-machtigingen moeten worden toegestaan om de toepassing te kunnen gebruiken:

• Inhoud van eindapparaatgeheugen lezen/schrijven, aangezien bij de initiële start van de App gegevens van het internet naar het eindapparaatgeheugen geladen worden. Bij verdere starts van de App wordt gecontroleerd of de gegevens in het eindapparaatgeheugen up-to-date zijn; evt. worden bijgewerkte gegevens via het internet gedownload en bewaard, om gegevensvolume bij de volgende start te besparen. Hierbij gaat het om de inhoud van de App.
• Netwerkstatus weergeven, zodat de status van de internetverbinding kan worden bepaald
• Volledige internettoegang voor communicatie met de App Gateway
• Plaatsbepalingsdiensten activeren voor de indoor-navigatie van Meridian
• Bluetooth activeren voor de indoor-navigatie van Meridian

3.4 Cookies

Wij slaan zogenaamde 'cookies' op om een uitgebreide functionaliteit aan te bieden en het gebruik van onze websites comfortabeler en interessanter te maken. 'Cookies' zijn kleine tekstbestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw eindapparaat opgeslagen worden. Deels worden ook vergelijkbare technologieën zoals 'tags' gebruikt, die voor wat de verwerking van persoonsgegevens betreft echter hetzelfde zijn als cookies en daarom ook als cookies worden aangeduid. Wij maken onderscheid tussen cookies van het type 'vereist' en 'marketing'. Elk van deze categorieën wordt hierna nauwkeurig beschreven.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of uw cookies hebt gewist, bieden wij u een keuzemenu aan. Via dit keuzemenu kunt u de beschrijvingen van de afzonderlijke cookies raadplegen en kiezen welke cookies u inschakelt.

3.4.1 Vereiste cookies

Vereiste cookies zijn nodig voor een foutloze werking van onze website. Deze cookies slaan instellingen zoals de taalkeuze op en maken de functie van het reserveringssysteem mogelijk. Om die reden kunnen de vereiste cookies ook niet uitgeschakeld worden in het keuzemenu, aangezien we zelfs al voor deze instelling een cookie zouden moeten plaatsen op uw browser. Wanneer u geen vereiste cookies wenst te gebruiken, kunt u de opslag van alle cookies verhinderen door uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen. Let erop dat de werking en omvang van ons online aanbod daardoor beperkt kunnen worden.

Doorgaans worden onze vereiste cookies na afloop van uw bezoek of bij het sluiten van de browser gewist ('session cookies'). Wanneer dat niet het geval is (bijv. voor instellingen), dan kunt u cookies zelf wissen in uw browser.

Wij verwerken vereiste cookies op uw wens om een overeenkomst voor te bereiden (bijv. voor instellingen) of een overeenkomst met u te vervullen (bijv. afwikkeling van de reservering); de rechtsgrond is art. 6 (1) b) DSGVO.

3.4.2 Marketing cookies

Marketing beschrijft de seconde categorie van cookies, die wij echter enkel activeren met uw goedkeuring via het keuzemenu op de website. Daar vindt u ook een opsomming van de afzonderlijke marketing cookies.

Marketing cookies zijn cookies van reclamebedrijven, die uw interesses willen kennen over verschillende websites heen en met behulp van de cookies gepersonaliseerde reclame kunnen aanbieden. Onze rechtsgrond voor de verwerking is uw goedkeuring volgens art. 6 (1) a) DSGVO, die op ieder moment in de toekomst weer kan worden ingetrokken in de cookie instellingen.

Hier heeft u toegang tot de cookie instellingen:

Hierna vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van de bij ons gebruikte marketing cookies:

3.4.2.1 Google Tag Manager

Onze website gebruikt de Google Tag Manager indien u uw goedkeuring hebt gegeven voor tracking. Google Tag Manager is een oplossing van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Met deze dienst kunnen website-tags via een interface beheerd worden. De Google Tool Manager implementeert enkel tags. De Google Tool Manager activeert nog andere tags die mogelijk persoonsgegevens registreren. De Google Tag Manager heeft volgens Google geen toegang tot deze gegevens en verwerkt ook geen persoonsgegevens. Toch beschouwen wij het systeem als tracking en gebruiken we het daarom enkel met uw goedkeuring. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering plaatsvond, dan blijft die bestaan voor alle tracking tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google voor reclamedoeleinden, alsmede meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u rechtstreeks bij Google verkrijgen: Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Privacybeleid voor advertenties: https://policies.google.com/technologies/ads .

Klik hier voor toegang tot onze cookie- en traceerinstellingen als u uw toestemming wilt controleren of wijzigen: Cookie-instellingen bewerken. Deze instelling geldt alleen voor onze website.

3.4.2.2 Google Adwords Conversion Tracking

Deze website gebruikt voorts ook Google AdWords Conversion Tracking wanneer u goedkeuring hebt gegeven voor tracking. Daarbij wordt door een Google Adwords Server een cookie op uw computer geplaatst wanneer u de website van een derde bezoekt, daar op een Google-advertentie klikt en zo op onze website terechtkomt. Deze cookies worden niet door ons geplaatst maar door Google of de website waarop u de advertentie ziet. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Indien u via de advertentie de aanbieding op onze website bezoekt en het door Google geplaatste cookie nog niet afgelopen is, dan kunnen Google en wijzelf herkennen dat u op de advertentie geklikt hebt en dat u zo bent doorverwezen naar onze aanbieding. Elke Adwords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen zo niet getraceerd worden via de websites van verschillende Adwords-klanten. Met de informatie verkregen via het Conversion-cookie kan Google Conversion-statistieken voor ons als Adwords-klant tot stand brengen. Wij worden zo op de hoogte gebracht van het totale aantal klanten dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar onze aanbieding. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee wij u persoonlijk kunnen identificeren.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google voor reclamedoeleinden, alsmede meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u rechtstreeks bij Google verkrijgen: Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Privacybeleid voor reclame: https://policies.google.com/technologies/ads .

Klik hier voor toegang tot onze cookie- en traceerinstellingen als u uw toestemming wilt controleren of wijzigen: Cookie-instellingen bewerken. Deze instelling geldt alleen voor onze website.

3.4.2.3 Google Adsense Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdSense als u toestemming heeft gegeven voor tracking. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, voor de integratie van advertenties. Google AdSense maakt gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die op uw PC worden opgeslagen en die Google in staat stellen de gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website te analyseren. Bovendien maakt Google AdSense ook gebruik van webbakens, dat zijn onzichtbare grafische afbeeldingen waarmee Google klikken op deze website, het verkeer naar deze website en soortgelijke informatie kan analyseren.

De via cookies en web beacons verkregen informatie, uw IP-adres en de levering van advertentieformaten worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google mag deze verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover Google derden opdracht geeft de gegevens te verwerken. Google zal echter uw IP-adres samenvoegen met de andere opgeslagen gegevens.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google voor advertentiedoeleinden, en voor meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Google op: Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Privacybeleid voor reclame: https://policies.google.com/technologies/ads .

Klik hier voor toegang tot onze cookie- en traceerinstellingen als u uw toestemming wilt controleren of wijzigen: Cookie-instellingen bewerken. Deze instelling geldt alleen voor onze website.

3.5 Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van een plug-in van de kaartdienst Google Maps. Exploitant van Google Maps is Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google US'). Wanneer u op de website van Parkvogel het laden van Google Maps activeert, brengt uw browser met uw goedkeuring volgens art. 6 (1) a) DSGVO een rechtstreekse verbinding met een server van Google US tot stand. Daarbij wordt uw IP-adres aan de server van Google US overgebracht en door Google US verwerkt voor eigen doeleinden. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google, die u kunt opvragen op www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html . Google US hanteert ook eigen gebruiksvoorwaarden voor Google Maps, die u kunt opvragen op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

3.6 Webanalysetool Matomo

Op onze website en in de Parkvogel App maken wij gebruik van Matomo (http://www.matomo.org), een opensource-tool voor de analyse van websites die wij zelf exploiteren. Bij gebruik van deze tool geven wij geen informatie door aan derden.

Indien inhoud van onze website met de browser of via de Parkvogel App wordt opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

  •  - De twee eerste groepen van bits van het IP-adres (bijv. 192.168.) van het oproepende eindapparaat
  •  - De identificatie van de opgeroepen inhoud
  •  - De website waarmee de gebruiker de opgeroepen inhoud heeft bereikt ('referrer')
  •  - De subpagina's die vanaf de opgeroepen website worden opgeroepen
  •  - Hoe lang de gebruiker op de website blijft
  •  - De frequentie waarmee de site wordt opgeroepen
  •  

De software loopt daarbij uitsluitend op onze webservers. Deze gegevens worden enkel daar opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig opgeslagen worden, maar dat de twee laatste groepen van bits van het adres weggelaten worden (bijv. 192.168.xxx.xxx). Op die manier kan het verkorte IP-adres niet meer worden toegewezen aan de oproepende computer.

Wij gebruiken de door Matomo gegenereerde informatie uitsluitend om het gebruik van onze websites en de Parkvogel App te evalueren en mogelijke verbeterpunten vast te stellen.

Wij gebruiken deze gegevens op basis van ons rechtmatig belang in de meting van de reikwijdte en verbetering van onze website (art. 6 (1) f) DSGVO).

3.6.1 Matomo Opt-out

Voor de website kunt u het gebruik van Matomo intrekken door te klikken op de onderaan vermelde link. Wanneer u geen tekst ziet, hebt u het gebruik van Matomo reeds geweigerd – mogelijk op een andere website. Uw intrekking wordt in een cookie op uw eindapparaat opgeslagen. U kunt Matomo daarom later enkel weer activeren door uw cookies te wissen. De Matomo-functie is ook uitgeschakeld wanneer de functie "Do Not Track" in uw browser is geactiveerd.

Verzamelen van gebruiksgegevens intrekken

Voor de Parkvogel App kunt u het gebruik van Matomo intrekken, door in de instellingen van de Parkvogel App de voor Matomo standaard geactiveerde schakelaar/schuifknop om te schakelen en zo Matomo te deactiveren.

4 Doorgeven van gegevens

Wij geven uw gegevens in principe enkel door aan zorgvuldig door ons uitgekozen en volgens art. 28 DSGVO verplichte dienstverleners, echter niet aan derden zonder u daar vooraf over geïnformeerd en uw goedkeuring daarvoor gevraagd te hebben. Enkel in de onderstaande uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw gegevens aan derden overbrengen zonder u daarover te informeren:

Indien dit vereist is voor de opheldering van een onrechtmatig gebruik van de website, of voor een rechtsvordering, worden persoonsgegevens doorgegeven aan wetshandhavingsinstanties, bestuurlijke autoriteiten, rechtbanken of evt. benadeelde derden. Dat geldt echter enkel indien er concrete aanwijzingen zijn voor een onrechtmatig gedrag of misbruik. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om op vraag van bepaalde overheidsorganen informatie te verstrekken. Rechtsgrond is art. 6 (1) c) DSGVO.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven indien dit vereist is om onze aanspraken tegenover u af te dwingen; rechtsgrond daarvoor is art. 6 (1) f DSGVO.

5 Overdracht aan derde landen

Wij verwerken uw gegevens voor zover mogelijk op systemen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en doen bij voorkeur een beroep op Europese partners als dienstverleners. In uitzonderlijke gevallen verwerken wij uw gegevens echter buiten de EER, bijvoorbeeld omdat dienstverleners wereldwijd actieve ondernemingen zijn. In ieder geval brengen wij uw gegevens enkel over aan een derde land wanneer dit is toegestaan volgens art. 44 ff AVG. Dat betekent dat de verwerking van uw gegevens beschermd wordt door bijzondere waarborgen, die bij de ontvangers een gegevensbeschermingsniveau creëren dat met dat van de EU te vergelijken is. Daarbij maken wij in het bijzonder gebruik van door de Europese Commissie erkende 'modelcontractbepalingen'. Gedetailleerde informatie kunt u aanvragen bij onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

6 Wissen van uw gegevens

Tenzij anders aangegeven hierboven, wissen wij uw gegevens zodra ze niet langer vereist zijn voor de eerder genoemde doeleinden.

Indien gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, worden ze afgeschermd. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor een verder productief gebruik.

7 Uw rechten, verantwoordelijke gegevensbescherming

Uiteraard hebt u steeds het recht om informatie aan te vragen over de door SAIT over u opgeslagen gegevens. Tevens hebt u het recht om verkeerde gegevens te corrigeren, de verwerking van gegevens te beperken en gegevens te wissen. Indien wij uw gegevens uit een rechtmatig belang verwerken, kunt u die verwerking intrekken. Indien u ons gegevens ter beschikking stelt op basis van een overeenkomst of toestemming, hebt u het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. U kunt de door u gegeven toestemmingen op ieder moment intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de intrekking beïnvloedt. Wij gebruiken geen systemen voor automatische besluitvorming.

Als contactpersoon voor vragen, suggesties, het uitoefenen van uw rechten of klachten staat de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van SAIT met zijn team ter beschikking. De contactgegevens zijn:

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming SAIT
Parsevalstr. 7a
40468 Düsseldorf
E-mail: privacy(at)sita-airport-it.aero

Indien u klachten hebt, kunt u zich ook richten tot een bevoegde toezichthoudende autoriteit, bijv. op uw vaste verblijfplaats.

8 Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u steeds raadplegen op www.parkvogel.de/datenschutz/.


laatste bijwerking: 10.01.2022