Gemakkelijk. Clever. Parkeren

Welkom bij Parkvogel Düsseldorf

Gemakkelijk. Clever. Parkeren
Met een goed humeur op vakantie

Een stressvrije reis - met Parkvogel!

Met een goed humeur op vakantie
Flexibel blijven!

Parkeerplaats gratis omboeken & annuleren tot kort voor uw reis

 

Flexibel blijven!

Begin uw boeking:

End uw boeking:

Zeitraumauswahl

Dezember 2015

Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00

tijd:

Uur
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
Notulen
00
15
30
45
Laden van beschikbare parkeerplaatsen

Privacyverklaring

Wij, SITA Airport IT GmbH (hierna 'SAIT') nemen de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens serieus. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen van het geldende recht inzake gegevensbescherming.

Hierna informeert SAIT u over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens.

1 Verantwoordelijke/contact

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de wet inzake gegevensbescherming is:

SITA Airport IT GmbH
Parsevalstr. 7a
40468 Düsseldorf (Duitsland)

Indien u vragen of suggesties hebt over de gegevensbescherming, kunt u ook steeds een e-mail sturen naar info(at)parkvogel.de.

2 Onderwerp van de gegevensbescherming

Onderwerp van de gegevensbescherming zijn de persoonsgegevens. Dat zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke details van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook persoonlijke gebruiksgegevens zoals cookies.

3 Verzameling en gebruik van gegevens

3.1 Verbindingsgegevens van de website

Bij toegang tot de websites van SAIT brengt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens over. De volgende gegevens worden gescheiden van andere gegevens die u ons in bepaalde omstandigheden overbrengt verzameld en opgeslagen:

• Datum en tijd van toegang
• IP-adres
• Browsertype/-versie
• Gebruikt besturingssysteem
• URL van de eerder bezochte website
• Hoeveelheid verzonden gegevens

Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen en op basis van ons rechtmatige belang in de veiligheid van onze systemen volgens art. 6 (1) f) DSGVO verwerkt, en worden enkel bij een veiligheidsincident aan een bepaalde persoon toegeschreven.

In principe wissen wij deze gegevens uiterlijk na zeven dagen en houden we ze enkel langer bij indien ze verband kunnen houden met een veiligheidsincident. In dat geval slaan we de gegevens op tot het incident definitief is opgehelderd.

3.2 Gebruik van het reserveringssysteem

3.2.1 Website van Parkvogel
Op de websites biedt SAIT het gebruik van een reserveringssysteem aan, waarmee u parkeerplaatsen kunt boeken. Indien u van dit aanbod gebruik maakt en een parkeerplaats wenst te reserveren, registreert het reserveringssysteem de volgende gegevens:

• Aanspreektitel: *
• Voornaam: *
• Achternaam: *
• Adres: *
• Telefoon:
• E-mailadres: *
• Kenteken: *
• Vluchtnr. Heenvlucht:
• Vluchtnr. Terugvlucht:
• Aantal reizigers: *

De gegevens gemarkeerd met * moeten verplicht worden ingevuld om de overeenkomst tot reservering en huur van een parkeerplaats op te stellen. De overige gegevens zijn vrijwillig en dienen om de service te verbeteren (telefoonnummer om contact op te nemen bij problemen, bijv. licht aan gelaten; vluchtnummers om de shuttle-service beter te plannen, bijv. bij vertragingen).
Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in ons reserveringssysteem is met betrekking tot verplichtingen inzake de voorbereiding en naleving van de met ons af te sluiten overeenkomst voor reservering en huur van een parkeerplaats telkens art. 6 (1) b) DSGVO. Vrijwillige informatie verwerken wij met uw goedkeuring volgens art. 6 (1) a) DSGVO.

Wanneer u in het reserveringssysteem een reservering of parkeeraanbod boekt en vooruit wenst te betalen, kunt u dit afhandelen met verschillende betaalmiddelen. Wij handelen deze betalingen niet zelf af, maar doen hiervoor een beroep op de externe betalingsdienstverlener die door de betreffende bank of het betreffende creditcardbedrijf is goedgekeurd. Welke onderneming uw betaling afhandelt, kunt u zien in het systeem voordat u uw betaalgegevens invoert. Let erop dat u uw betaalgegevens rechtstreeks in het systeem van de betreffende betalingsdienstverlener invoert – onze systemen beschikken niet over een betaalfunctie en daarom registreren en bewaren we uw betaalgegevens ook niet om veiligheidsredenen. Wij brengen daarbij op uw wens enkel de verbinding tot stand en ontvangen een bevestiging van de betalingsdienstverlener wanneer uw betaling met succes geboekt werd.

3.2.2 Parkvogel-klantaccount

Wij bieden aan om een klantaccount van Parkvogel aan te maken. Dat heeft het voordeel dat u uw gegevens niet bij elke boeking opnieuw hoeft in te voeren. Bovendien kunt u eerdere reserveringen raadplegen en evt. ook wijzigen. Wij verwerken in een klantaccount dezelfde gegevens voor dezelfde doeleinden en op basis van dezelfde rechtsgrond als beschreven in punt 3.2.1. U beschermt uw klantaccount met een wachtwoord, dat enkel u kent en dat wij niet opslaan. Wij slaan ook geen creditcardgegevens op. Uiteraard kunt u de Parkvogel-account op ieder moment weer wissen.

3.2.3 Opslagduur

Wanneer uw boeking zonder Parkvogel-klantaccount plaatsvindt, slaan wij de gegevens van het reserveringssysteem op gedurende 80 dagen na afwikkeling van de parkeerplaatshuurovereenkomst, zodat wij u bij eventuele klachten beter kunnen helpen. Indien u na deze 80 dagen klachten hebt, moet u die staven met uw eigen documenten.
Indien u een Parkvogel-klantaccount hebt en vanuit dat account een boeking uitvoert, slaan wij de gegevens van het reserveringssysteem in uw klantaccount op. De gegevens kunnen dan in het klantaccount worden opgeroepen tot u het account wist. U kunt op ieder moment alle over u opgeslagen gegevens in het klantaccount raadplegen en evt. corrigeren.

3.3 Gebruik van de Parkvogel App

3.3.1 Toegang tot het reserveringssysteem en de klantaccount via de Parkvogel App

Wanneer u de Parkvogel App ('App') gebruikt, verwerken wij de voor de dienstverlening en afrekening vereiste persoonsgegevens volgens punt 3.2.1 en bij creatie van een klantaccount ook volgens punt 3.2.2, maar niet de gegevens volgens punt 3.1. Bijkomende gegevens verwerken wij enkel via de App indien u dit uitdrukkelijk wenst of in de instellingen configureert. De rechtsgrond is identiek aan die van punt 3.2.1. U hebt op ieder moment het recht om de instellingen van de App te wijzigen of het gebruik van de App volledig te beëindigen, door de App van uw eindapparaat te verwijderen.

Met betrekking tot de opslagduur geldt in principe punt 3.2.3. Let erop dat het wissen van de App van uw eindapparaat niet automatisch leidt tot het wissen van een door u aangemaakt Parkvogel-klantaccount; indien u ook uw Parkvogel-klantaccount wenst te wissen, kunt u afzonderlijk contact met ons opnemen hierover.

3.3.2 Navigatie met Google Maps

Wanneer u in de Parkvogel App de kaart- en/of navigatiedienst activeert en op die manier uw goedkeuring verleent volgens art. 6 (1) a) DSGVO, wordt uw navigatievraag aan de op uw mobiele telefoon geïnstalleerde kaartdienst (Google Maps) overgedragen en u gebruikt deze kaartdienst dan direct voor de navigatie. In het geval van Google (Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is de Google-privacyverklaring van toepassing, die u kunt vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html . Google volgt de bepalingen van het EU-VS-privacyschild (certificaat kan worden opgevraagd op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI ). Indien u een andere kaartdienst geïnstalleerd hebt, dient u zich te informeren bij de aanbieder van deze dienst.

3.3.3 Indoor-navigatie met Meridian

Wanneer u de via de Parkvogel App toegankelijke indoor-navigatie van Meridian wenst te gebruiken, moet u die eerst activeren in de instellingen; tevens moet u zich akkoord verklaren met de overdracht van de hieronder beschreven persoonsgegevens aan de Meridian-exploitant Aruba, een onderdeel van Hewlett Packard Enterprise LCC, 3333 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA ('HPE') volgens art. 6 (1) a) DSGVO:
In de parkeerruimtes van Parkvogel (parkeergarage, parkeerterrein) bevinden zich zogenaamde Meridian-beacons, die werken als pijlmarkeringen. De beacons zijn overeenkomstig aangeduid in de parkeerruimtes. Bij actieve Meridian-functie wordt de toepassing via Bluetooth gekoppeld aan de in de parkeerruimtes telkens te bereiken Meridian-beacons. De toepassing leest de positiegegevens van deze beacons en berekent op basis daarvan de positie van uw eindapparaat om u te leiden. De navigatie wordt niet op uw eindapparaat berekend, maar via een cloud-interface van HPE. Daarvoor registreert HPE uw positiegegevens op een server, die zich buiten de Europese Gemeenschap bevindt. HPE bepaalt en bewaart bovendien ook de door u afgelegde weg. HPE gebruikt deze gegevens enerzijds om u de indoor-navigatiedienst te verlenen, anderzijds ook om uw bewegingsgegevens te evalueren. De evaluatie wordt volgens HPE anoniem gemaakt. De details vindt u in de privacyverklaring van HPE op https://www.hpe.com/us/en/legal/privacy.html . HPE volgt de bepalingen van het EU-VS-privacyschild (certificaat kan worden opgevraagd op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNKEAA4 ).
Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door HPE en u kunt daarom zelf beslissen over het gebruik van Meridian. U kunt uw toestemming geven door in de instellingen van de Parkvogel App de schakelaar voor de Meridian indoor-navigatie te activeren. Deze toestemming kunt u op ieder moment in de toekomst intrekken, door de Meridian-navigatie weer te deactiveren. Op deze instelling wijzen wij u nogmaals afzonderlijk in de App.

3.3.4 App-machtigingen

De volgende app-machtigingen moeten worden toegestaan om de toepassing te kunnen gebruiken:

• Inhoud van eindapparaatgeheugen lezen/schrijven, aangezien bij de initiële start van de App gegevens van het internet naar het eindapparaatgeheugen geladen worden. Bij verdere starts van de App wordt gecontroleerd of de gegevens in het eindapparaatgeheugen up-to-date zijn; evt. worden bijgewerkte gegevens via het internet gedownload en bewaard, om gegevensvolume bij de volgende start te besparen. Hierbij gaat het om de inhoud van de App.
• Netwerkstatus weergeven, zodat de status van de internetverbinding kan worden bepaald
• Volledige internettoegang voor communicatie met de App Gateway
• Plaatsbepalingsdiensten activeren voor de indoor-navigatie van Meridian
• Bluetooth activeren voor de indoor-navigatie van Meridian

3.4 Gebruiksgegevens en cookies

Wij slaan zogenaamde 'cookies' op om een uitgebreide functionaliteit aan te bieden en het gebruik van onze websites comfortabeler en interessanter te maken. 'Cookies' zijn kleine tekstbestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw eindapparaat opgeslagen worden. Deels worden ook vergelijkbare technologieën zoals 'tags' gebruikt, die voor wat de verwerking van persoonsgegevens betreft echter hetzelfde zijn als cookies en daarom ook als cookies worden aangeduid. Wij maken onderscheid tussen cookies van het type 'vereist', 'functioneel' en 'tracking'. Elk van deze categorieën wordt hierna nauwkeurig beschreven.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of uw cookies hebt gewist, bieden wij u een keuzemenu aan. Via dit keuzemenu kunt u de beschrijvingen van de afzonderlijke cookies raadplegen en kiezen welke cookies u inschakelt.

3.4.1 Vereiste cookies

Vereiste cookies zijn nodig voor een foutloze werking van onze website. Deze cookies slaan instellingen zoals de taalkeuze op en maken de functie van het reserveringssysteem mogelijk. Om die reden kunnen de vereiste cookies ook niet uitgeschakeld worden in het keuzemenu, aangezien we zelfs al voor deze instelling een cookie zouden moeten plaatsen op uw browser. Wanneer u geen vereiste cookies wenst te gebruiken, kunt u de opslag van alle cookies verhinderen door uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen. Let erop dat de werking en omvang van ons online aanbod daardoor beperkt kunnen worden.

Doorgaans worden onze vereiste cookies na afloop van uw bezoek of bij het sluiten van de browser gewist ('session cookies'). Wanneer dat niet het geval is (bijv. voor instellingen), dan kunt u cookies zelf wissen in uw browser.

Wij verwerken vereiste cookies op uw wens om een overeenkomst voor te bereiden (bijv. voor instellingen) of een overeenkomst met u te vervullen (bijv. afwikkeling van de reservering); de rechtsgrond is art. 6 (1) b) DSGVO.

3.4.2 Functionele cookies

Functionele cookies zijn niet absoluut noodzakelijk voor de werking van de website, maar verbeteren hem wel. Volgens art. 6 (1) f DSGVO hebben wij een rechtmatig belang om de website te verbeteren. Bij deze functionele cookies en de bijbehorende tools wijzen wij er in het bijzonder op dat ze gegevensbesparend werken en uw rechten en belangen niet schaden.

In het keuzemenu kunt u de cookies uit de categorie Functioneel opsommen en naar wens uitschakelen, dan gebruiken wij de betreffende functionaliteit niet meer.

Tot deze categorie Functioneel behoort onze hieronder beschreven webanalysetool Matomo.

Webanalysetool Matomo

Op onze website en de Parkvogel App maken wij gebruik van Matomo (http://www.matomo.org ), een opensource-tool voor de analyse van websites die wij zelf exploiteren. Bij gebruik van deze tool geven wij geen informatie door aan derden.

Matomo maakt gebruik van functionele cookies, die op uw eindapparaat bewaard worden en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Bij alle IP-adressen wordt de laatste byte verwijderd, zodat wij uw eindapparaat niet kunnen identificeren maar enkel kunnen zien uit welk netwerk uw gebruik kwam.

Wij gebruiken de door Matomo gegenereerde informatie uitsluitend om het gebruik van onze websites en de Parkvogel App te evalueren en mogelijke verbeterpunten vast te stellen. De informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkorte IP-adres) of de App blijft daarbij onder onze soevereiniteit en wij geven deze informatie niet door aan derden. De cookies van Matomo worden tussen 30 minuten en 6 maanden bewaard (wanneer u ze niet vroeger wist in uw browser); de precieze opslagtermijnen ziet u in het keuzemenu.

Wij gebruiken deze gegevens op basis van ons rechtmatig belang in de meting van de reikwijdte en verbetering van onze website (art. 6 (1) f) DSGVO).

Matomo Opt out:

Voor de website kunt u het gebruik van Matomo intrekken door te klikken op de onderaan vermelde link. Wanneer u geen tekst ziet, hebt u het gebruik van Matomo reeds geweigerd – mogelijk op een andere website. U kunt Matomo later enkel weer activeren door uw cookies te wissen. De Matomo-functionaliteit is ook uitgeschakeld wanneer u de installatie van cookies in uw browser volledig hebt uitgezet of wanneer u via het keuzemenu dat op de website verschijnt de cookies uit de categorie Functioneel uitschakelt.

Hier kunt u beslissen of in uw browser een eenduidig webanalyse-cookie mag worden opgeslagen, waarmee Parkvogel statistische gegevens kan registreren en analyseren. Indien u dit niet wenst, klikt u op de volgende link om het Matomo-deactiveringscookie in uw browser te bewaren.

Voor de Parkvogel App kunt u het gebruik van Matomo intrekken, door in de instellingen van de Parkvogel App de voor Matomo standaard geactiveerde schakelaar/schuifknop om te schakelen en zo Matomo te deactiveren.

3.4.3 Tracking cookies

Tracking beschrijft een derde categorie van cookies, die wij echter enkel activeren met uw goedkeuring via het keuzemenu op de website. Daar vindt u ook een opsomming van de afzonderlijke tracking cookies.

Tracking cookies zijn cookies van reclamebedrijven, die uw interesses willen kennen over verschillende websites heen en met behulp van de cookies gepersonaliseerde reclame kunnen aanbieden. Onze rechtsgrond voor de verwerking is uw goedkeuring volgens art. 6 (1) a) DSGVO, die op ieder moment in de toekomst weer kan worden ingetrokken in de cookie instellingen.

Hier heeft u toegang tot de cookie en tracking instellingen:

Klik hier voor toegang tot onze cookie- en traceerinstellingen als u uw toestemming wilt controleren of wijzigen: Cookie-instellingen bewerken. Deze instelling geldt alleen voor onze website.

Google Adwords Conversion Tracking

Deze website gebruikt voorts ook Google AdWords Conversion Tracking wanneer u goedkeuring hebt gegeven voor tracking. Daarbij wordt door een Google Adwords Server een cookie op uw computer geplaatst wanneer u de website van een derde bezoekt, daar op een Google-advertentie klikt en zo op onze website terechtkomt. Deze cookies worden niet door ons geplaatst maar door Google of de website waarop u de advertentie ziet. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Indien u via de advertentie de aanbieding op onze website bezoekt en het door Google geplaatste cookie nog niet afgelopen is, dan kunnen Google en wijzelf herkennen dat u op de advertentie geklikt hebt en dat u zo bent doorverwezen naar onze aanbieding. Elke Adwords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen zo niet getraceerd worden via de websites van verschillende Adwords-klanten. Met de informatie verkregen via het Conversion-cookie kan Google Conversion-statistieken voor ons als Adwords-klant tot stand brengen. Wij worden zo op de hoogte gebracht van het totale aantal klanten dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar onze aanbieding. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee wij u persoonlijk kunnen identificeren.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google voor reclamedoeleinden, alsmede meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u rechtstreeks bij Google verkrijgen: Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Privacybeleid voor reclame: https://policies.google.com/technologies/ads .